Vil legge ned 20 Nav-kontorer

Fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Hordaland ønsker å legge ned 20 Nav-kontorer i fylket. – Brukerne vil få et mye bedre tilbud enn med dagens kontorstruktur, sier hun.

Nav

NEDLEGGING: 20 Nav-kontorer i Hordaland kan bli lagt ned. Et felles kontor i Fjell for kommunene vest for Bergen er blant det som diskuteres.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Anne Kverneland Bogsnes

VIL SAMLE RESSURSENE: Nav-direktør Anne Kverneland Bogsnes i Hordaland vil samle ressursene på større kontorer.

Foto: NRK

Bogsnes mener dagens ressursbruk på små kontorer ikke gir en god nok effekt samlet sett.

– Nav har veldig mange tjenester. Og det er ikke mulig for et par personer å ha fullgod kompetanse på alle de tjenestene vi skal levere til brukerne våre. En sammenslåing til større kontorer vil gi brukerne våre bedre tjenester på alle måter, sier Bogsnes til NRK.

Det var Bergens Tidende som fredag meldte at Bogsnes vil redusere antall Nav-kontor i fylket til fem, med utgangspunkt i de allerede etablerte tjenesteområdene Voss, Stord, Lindås, Fjell og Os. I tillegg kommer de åtte bydelskontorene i Bergen.

– Jeg ser heller ikke bort ifra at det kan bli færre i Bergen med tiden. Det er også en visjon, sier Nav-sjefen.

Ti ganger så mange brukere

I dag er det lovpålagt at Nav skal dekke alle kommuner, og samtlige 33 kommuner i Hordaland har det. Bogsnes ønsker å flytte ressurser fra små kontorer over til de store, etter at en kartlegging blant Nav-ansatte har vist store skjevfordelinger mellom kontorene.

– Kartleggingen viste også at antall brukere hver Nav-veileder har ansvar for i kontorene, varierer fra 30 til 300 brukere pr. veileder. Presset på de ansatte er svært ujevnt og langt fra tilfredsstillende, sier Bogsnes til BT.

– I dag gir vi innbyggerne vidt forskjellige tilbud, noe som slettes ikke er ønskelig. Jeg tror vi kan oppnå mye ved å samle de ansatte i større miljøer og enheter. Dermed vil også tjenestene bli mer ensrettet og like, utdyper Bogsnes overfor NRK.

Møtt med skepsis

Nav-lederen la nylig frem tankene sine på et møte i Regionråd Vest. Responsen var ikke helt som hun hadde håpet.

– Jeg må nok innrømme at det ikke akkurat var jubel når jeg foreslo det. Det er nok en tanke som må modnes, og dette vil nok ta noen år, selv om jeg håper å få til et pilotprosjekt ganske raskt, sier Bogsnes.

De ansatte i Nav vil bli flyttet til de større kontorene, men Bogsnes skisserer en slags ambulerende ordning.

– Jeg ser for meg at noen av veilederne reiser ut en eller to dager i uken til de stedene som ikke har kontorer. Jeg tror vi vil få et mye bedre tilbud enn med dagens kontorstruktur.

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg settes nå ned for å gå gjennom alle Navs virksomheter og etatens funksjonalitet.

– I en slik gjennomgang vil det også være naturlig å vurdere om alle kommuner fortsatt bør ha et Nav-kontor, eller om de minste kontorene bør slås sammen til større enheter, sier statssekretær Torkil Åmland i Arbeids- og sosialdepartementet til BT.