Vil ikkje flytte raspengar

Fylkesutvalet sa i dag nei til å tilrå at pengane som er sett av til rassikring av E39 i Våtedalen vert flytta til rassikring av riksveg 5 mellom Førde og Florø. Det skriv avisa Firda. Fylkesutvalet fryktar pengane vil forsvinne ut av fylket om dei føreslår å gjere om på Statens vegvesen sine prioriteringar.