Hopp til innhold

Vil hindre eks-narkomane i å selge medisinene sine

Ny rapport viser at det er blitt vanskeligere å få tak i Lar-medikamenter på gaten. – En god utvikling, men ikke godt nok, sier Lar-leder. Nå varsler han mer målrettet innsats mot lekkasjer.

Christian Ohldieck

NEDGANG, MEN IKKE NOK: Lar-leder i Bergen, Christian Ohldieck, er spent om tilgjengeligheten av Lar-medikamenter på gaten går ytterligere ned når man ser effektene av handlingsplanen mot åpne russcener i forbindelse med stengingen av Nygårdsparken.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Stiftelsen Bergensklinikkene offentliggjorde nylig sin rapport om rustrendene i Bergen siste halvår. Den viser at det er blitt vanskeligere å få tak i Lar-medikamenter på gaten.

Undersøkelsene fra april til september 2014 viser nedgang i tilgjengeligheten av metadon, Subutex og Subuxone. Dermed fortsetter trenden fra forrige halvårsrapport.

– Tilgjengeligheten på Subutex og buprenorfin har vært økende helt siden vi laget den første rapporten i 2002, men har nå ligget stabilt siden høsten 2013. Tilgjengeligheten på metadon har vært veldig stabil i flere år, men viser nå nedgang, sier spesialkonsulent Liv Flesland ved Bergensklinikkene.

– Fortsatt ikke godt nok

Utekontakten advarer om at lekkasje av medikamenter fra den offentlige Lar-utdelingen kan være en vei inn i tung rusavhengighet for unge. Selv om tilgjengeligheten går ned, vil ikke Bergensklinikkene konkludere med at man har fått bedre kontroll med utdelingen.

Liv Flesland

REGISTRERER NEDGANG: Trendpanelet til Bergensklinikkene og spesialkonsulent Liv Flesland består av alt fra studenter til helsepersonell, politi og rusavhengige. De konkluderer med at tilgangen på Lar-medikamenter har gått ned på det illegale markedet.

Foto: Steinar Nedkvitne / NRK

– Man kan jo se en slik sammenheng. Men jeg synes det er tidlig å trekke klare konklusjoner, sier Flesland.

Lar-leder Christian Ohldieck i Helse Bergen mener det er naturlig å tro at tilgjengelighetsnedgangen har sammenheng med bedre kontroll med medikamentutdelingen.

– Dette er en god utvikling. Tilbakegang i tilgjengeligheten tyder på mindre lekkasjer. Men det er fortsatt ikke godt nok. Vi vet at mye stammer fra våre utleveringer, og ser veldig alvorlig på lekkasjeproblematikken, sier Ohldieck.

Nylig sendte Helse Bergen ut et brev til fastlegene med varsel om strengere kontroll av såkalte Lar-X-pasienter.

LES OGSÅ: Frykter strengere kontroll gir flere overdosedødsfall

– Det er et ledd i arbeidet med å få ned lekkasjene. Vi har en mer målrettet innsats mot lekkasjer enn tidligere, og vil i 2015 bruke tettere involvering av brukerne som et virkemiddel, sier Lar-lederen.

– Ikke øk kontrollen

Annette Svae

VIL HELLER HA FLERE MEDIKAMENTER: – Hyppigere overvåkning skaper trøbbel for Lar-pasienter som fungerer godt, sier Annette Svae i FHN Hordaland.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Lederen i Stortingets helse- og omsorgskomité, Kari Kjønaas Kjos (Frp), advarte nylig mot å ramme de Lar-brukerne som håndterer ordningen godt ved å stramme inn på utleveringsrutinene.

LES MER: En av fire kjøper Lar-medisiner ulovlig

Annette Svae, nestleder i Foreningen for human narkotikapolitikk i Hordaland, mener Helse Bergens tiltak overfor Lar-X-pasientene er i strid både med komitelederens signaler og faglige anbefalinger.

– Hyppigere overvåkning av medikamentinntaket skaper trøbbel for Lar-pasienter som fungerer godt. Lar burde heller utvide ved også å dele ut heroin og morfin, og øke aksepten for bruk av benzodiazepiner. Det ville redusert lekkasjene mer enn strengere kontrolltiltak, og også økt tillitsforholdet mellom Lar og pasientene, sier Svae.

LES OGSÅ: Ruser seg illegalt på statens medisiner