Vil helst ha turister fra Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia

Ny nasjonal reiselivsstrategi anbefaler å satse på kortreiste og avtrykksvennlige turister. Særlig svensker, dansker, tyskere og briter kommer godt ut.

Aurland

AURLAND: I rapporten «Sterke inntrykk med små avtrykk» pekes det på 23 konkrete tiltak som skal gjøre reiselivsnæringen mer lønnsom og bærekraftig fram mot 2030.

Foto: Christian Fougner / NRK

I dag overleverte reiselivsdirektør Bente Holm en ny nasjonal reiselivsstrategi til næringsminister Iselin Nybø (V).

Innovasjon Norge har ledet arbeidet med strategien, på oppdrag fra Fiskeri- og næringsdepartementet.

I rapporten, kalt «Sterke inntrykk med små avtrykk», pekes det på 23 konkrete tiltak som skal gjøre reiselivsnæringen mer lønnsom og bærekraftig fram mot 2030 (se faktaboks lengre ned).

Blant tiltakene er en kalkulator til å regne ut hvilke turister som legger igjen mest penger målt mot klimautslippet deres.

Særlig svenske, danske, tyske og britiske turister kommer godt ut.

Iselin Nybø

NÆRINGSMINISTER: I dag fikk næringsminister Iselin Nybø (V) overlevert en ny nasjonal reiselivsstrategi.

– Lurt å satse på dem som legger igjen mest penger

– Hensynet til lokalsamfunn, natur og klima er fremhevet, noe som er strengt nødvendig om vi skal overleve på denne planeten, sier Tone Rønning Vike, som driver gårdshotellet 292 Aurland i Sogn.

Rapporten legger til grunn at «det internasjonale markedet vil være krevende å opparbeide på nytt, da konkurransen om de reisende vil være stor, og det antagelig vil være færre reisende som resultat av krisens økonomiske konsekvenser.»

I første fase etter pandemien skal Norge derfor satse på nærmarkedene i Skandinavia og Europa.

Vike kaller det en «visjonær strategi der vekst skal skje med vern»:

– Norge har alle muligheter til å bli «verdens grønne hjerte», og utvikle naturbasert reiseliv, men da må infrastrukturen forbedres.

Tone Rønning Vike

GRØNT HJERTE: – Norge har alle muligheter til å bli «verdens grønne hjerte», sier Tone Rønning Vike, som driver gårdshotellet 292 Aurland i Vestland.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

Sivert Bjørnstad (Frp) sitter i næringskomiteen på Stortinget. Han liker Klimasmart-kalkulatoren.

– Strategien om å hente de turistene som legger igjen mest penger virker veldig fornuftig. Norge kan aldri bli billigst, og sannsynligvis kan vi ikke bygge opp et apparat til å ta imot de store massene heller. Da er det lurt å satse på dem som legger igjen mest penger.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, er mer forbeholden:

− Strategien inneholder mange gode intensjoner, og gode mål. Et grønt, lønnsomt, helårlig, og digitalt reiseliv er målet og har vært under utvikling lenge. Men strategien mangler foreløpig forpliktelser for hva staten, som styrer rammebetingelsene, skal gjøre.

Geiranger frå Ørnesvingen 06.05.2021

GEIRANGER: − Strategien inneholder mange gode intensjoner, men mangler forpliktelser for hva staten skal gjøre, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Foto: ØYVIND SANDNES / NRK

– Regjeringen må vise at de mener alvor

– Dette er en gavepakke til regjeringen, sier Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

Hun viser til at næringen hadde en eksportverdi på 59 milliarder i 2019, og om lag 170.000 jobbet i næringen.

– Men potensialet er mye større, om vi sørger for en skikkelig satsing.

Hun legger til at det er viktig at strategien følges opp – «og ikke legges i skuffen».

– Nå er det opp til regjeringen å vise om de mener alvor når de sier at de vil satse på reiselivet.

Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Holm avviser at rapporten blir glemt.

– Denne gangen har vi hengt bjellen på katten med fordeling av ansvar for hvem som skal følge den opp, sa hun, da hun la fram rapporten.

Reiselivsdirektør i Visit Sognefjord AS, Ståle Brandshaug, er en av dem som har bidratt til rapporten.

– Pandemien har synliggjort viktigheten av norsk reiseliv når det gjelder arbeidsplasser og verdiskaping. Reiselivsstrategien bruker #forviktigforskuffen, og det er nå helt avgjørende at det blir lagt betydelig nasjonal politisk vilje frem mot 2030, sier han.

Hotell ønsker akutte tiltak

Tradisjonsrike Union Hotel Geiranger i Møre og Romsdal har vært stengt siden desember.

– Mot en normal situasjon, så ser strategien veldig bra ut. Den spisser reiselivet mot digitalisering og det grønne skiftet. Men da må vi først overleve frem til en normal situasjon. Det er akutte tiltak vi er avhengige av nå, sier hotelldirektør Monja Mjelva.

Preben Moen er hotelldirektør ved Gloppen Hotell i Vestland. I likhet med kollegaen er han glad for miljøfokuset.

– Hele reiselivet må jobbe mot og bli så bærekraftig som mulig etter pandemien. Det ser ut som at Innovasjon Norge har forstått det. Det er jeg veldig glad for.

Hotel Union, Geiranger

JOBBER FOR Å OVERLEVE: Hotel Union i Geiranger etterspør akutte tiltak for å overleve frem til en mer normal situasjon i reiselivet.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto