Vil ha utsett kommunereform-frist

Kommunane i Sunnfjord vil be regjeringa om å få utsett fristen for kommunesamanslåing. Det opplyser Førde-ordførar og leiar for samarbeidet i Sunnfjord, Olve Grotle. Kommunane har fått frist til 1. juli å gi beskjed om dei vil slå seg saman med andre eller ikkje. Melder dei frå innan fristen får dei behalde dagens inntekstssytem pluss andre fordelar.