Vil ha utdanning for dørvakter

Alle dørvakter ved landets utesteder må ha vekterutdanning fra nyttår dersom departementet får det som de vil.

Dørvakter

Justisdepartementet ønsker at dørvakter på utesteder skal ha vekterutdanning. Det mener næringen blir for dyrt. (ARKIVFOTO)

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Justisdepartementet ønsker seg en lovendring slik at egenvakthold skal sidestilles med ervervsmessig vaktvirksomhet. Dermed stilles det strengere krav til hvem som kan drive vakthold.

Det betyr i praksis at utestedene må leie inn vakter fra et godkjent vekterselskap. Reiselivsnæringen er i utgangspunktet positive til at kompetansen skal økes, men de frykter at den nye ordningen kan bli dyr for bransjen.

– Når de må leie inn vakter så kommer jo regningen til vår næring. Prisene går opp, og i og med at vaktbransjen da får en monopolsituasjon så er utelivsnæringen veldig redde for hva denne prisen kan bli, sier regiondirektør i NHO Reiseliv Vest-Norge Wenche Salthella.

– Vanskelig å gjennomføre

Ett av stedene som blir rammet dersom den nye loven kommer er Pingvinen i Bergen sentrum. En av dørvaktene har vekterkurs, men ikke de fem andre.

– Da kan vi regne med at det vil koste 15 til 20.000 kroner per person i utdanning, sier Karl Ronny som er utdannet vekter.

– Jeg tror mange utesteder vil se på det som svært vanskelig å gjennomføre, sier han.

Dersom det går slik justisdepartementet ønsker så vil loven trolig tre i kraft ved årsskiftet.

– Vi ser at det var nødvendig å heve kompetansen til ordensvakter på lik linje som vektere forøvrig, sier avdelingsdirektør i justisdepartementet Knut Fosli.