Hopp til innhold

Vil ha nytt småbåtregister til Florø

Eit samrøystes fylkesutval i Vestland ønskjer at eit nytt nasjonalt småbåtregister skal leggjast til Florø i Kinn.

Fylkesutvalet viser til at Florø er ein aktiv kystby i ein region med høg kompetanse innan maritim sektor og småbåtliv.

Fylkesutvalet trur ikkje rekruttering av naudsynt kompetanse vil vere spesielt utfordrande i Florø.

Regjeringa vurderer å opprette eit småbåtregister og viser til at det kan vere positivt for tryggleiken til sjøs, for miljøet og for å førebygge kriminalitet.

Quality Hotel Florø, Florø sentrum
Foto: Fredrik Johan Helland / NRK