Hopp til innhold

Vil ha helt slutt på diesel innen fem år

Bergen planlegger utslippsfri kollektivtrafikk. Vil skrote 500 dieselbusser innen år 2020.

Trolleybuss

FREMTIDENS BERGEN: Utslippsfrie trolleybusser kan bli et vanlig syn i Bergen om få år, dersom den avtroppende klimabyråden får gjennomslag for sine planer om CO₂-fri kollektivtrafikk. Da må 500 dieselbusser skrotes. Illustrasjonsfoto.

Foto: PG Andersson / Trivector

– Planen er ambisiøs, men vi har forsøkt å tenke hva som er mulig å få til. Vi ønsker å skru dette ytterligere til for å oppnå realistiske mål, sier avtroppende klimabyråd Henning Warloe (H).

Henning Warloe

SATSER GRØNT: Avtroppende klimabyråd Henning Warloe (H).

Foto: Alrik Velsvik / NRK

I dag legger han frem Bergen kommunes nye klimahandlingsplan ut på høring:

  • Personbiltrafikken skal reduseres med ti prosent innen 2020.
  • Forbud mot fyring med olje.
  • Strømforbruket skal ikke øke frem mot 2020, selv om vi blir flere innbyggere.
  • En kollektivtrafikk helt uten utslipp av klimagasser.

Med disse tiltakene legger Warloe press på Hordaland fylkeskommune, som har ansvaret for kollektivtrafikken.

Vi må få Bergen til å fungere i en grønnere retning. Urealistiske målsettinger tjener ingen.

Henning Warloe, klimabyråd

Skal kjøre på biogass

– Ja, det er ambisiøst, men jeg mener det er mulig å få til. Dette handler om vilje og å få byen til å fungere på en grønnere måte. Vi fortsetter Bybane-utbyggingen og ønsker fortsatt trolleybussatsing i Bergen, gjerne også en utvidelse. Det viktigste tiltaket blir å få biogass-bussene på plass. Vi bygger en biogassfabrikk som etter planen skal forsyne 100 busser, sier klimabyråden til NRK.

Buss og bybane i Bergen

MÅ SKIFTES UT: Ifølge administrasjonen i fylkeskommunen må mellom 400 og 500 busser må byttes ut for å nå målet. I dag er det kun Bybanen og seks trolleybusser som ikke slipper ut CO₂.

Foto: Atle Markeng / NRK

Avtroppende leder i samferdselsutvalget, Gustav Bahus fra Fremskrittspartiet, tror ikke dette er særlig realistisk å få til en utslippsfri kollektivtrafikk innen fem år.

– Dette virker på meg urealistisk, men det er et edelt mål, og bergensdalen og sentrum har krav om friskere luft. Men å skifte ut alt av kollektivt, og ikke bruke fossilt brensel, virker veldig vanskelig, sier Bahus.

Miljøforkjempere i Bergen

FORNØYDE: Øyvind Strømmen, Natalia Golis og Tom Sverre Tomren i Miljøpartiet De Grønne.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Må skifte ut 500 busser

Ifølge administrasjonen i fylkeskommunen må mellom 400 og 500 busser må byttes ut for å nå målet. I dag er det kun Bybanen og seks trolleybusser som ikke slipper ut CO₂.

– Dette er rimelig ambisiøst. Jeg tror det hadde vært bedre å kalle det lavutslippsmål enn nullutslippsmål, sier Atle Kvåle fra Ap.

Natalia Golis fra Miljøpartiet De Grønne er langt mer optimistisk, og mener dette er mulig for Bergen å få til. Hun viser til at fylkeskommunen har gjort et lignende vedtak med sin klimaplan.

– I forhold til de nye teknologiske løsningene er dette mulig. Dette er en fabelaktig nyhet. At man nå har tallfestet dette, stiller vi oss 100 prosent bak, og er villige til å ta ansvaret, sier Golis.

Tore Skogland i Naturvernforbundet sier følgende:

– Dette er noe byen Bergen og fylket bør ha som ambisjon å få til!