Vil ha bybane i tunnel gjennom Sandviken

En av de hardeste konfliktene i bergenspolitikken de siste tiårene får snart et endelig punktum.

Harald Schjelderup presenterer nye Bybanen-planer

HER SKAL DEN GÅ: Harald Schjelderup presenterte nye bybane-planer gjennom Sandviken.

Foto: Christine Kongsvik / NRK

Torsdag la byrådet frem de endelige forslagene for trasé gjennom Sandviken til Åsane. Den skal fullføres etter at banen til Fyllingsdalen er ferdig.

– Vi er opptatt av en effektiv løsning mot Åsane, samtidig som vi ivaretar Sandviken på en god måte, sa byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Byrådet vil gå for en løsning med underjordisk stopp under Norsk lærerakademi, så en sving ned til sjøen med stopp i dagen, før banen igjen skal gå i tunnel mot Ytre Sandviken.

– Tunnel vil frigjøre flere gater, blant annet til syklister, sier Tryti.

Hensynet til trehusbebyggelsen i Sandviken har også veid tungt.

Les hele planen til byrådet her.

Kart Bybanen gjennom Sandviken

VALGET: Det er traseen merket 5Ba byrådet helst vil gå for. Men 5Bb blir også utredet videre.

Foto: Bergen kommune

Lang og hard strid

– Vårt forslag til bybane-delstrekningen i Sandviken innebærer gode trafikale løsninger og en sammenhengende sykkelvei. Slik blir Bybanen ivaretatt på sitt beste, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

Bortsett fra diskusjonen om selve byggingen av Bybanen, er det knapt noen politiske diskusjoner i Bergen som har vart lenger og skapt større strid enn diskusjonen om Bybanen til Åsane.

Bybanen over Bryggen med batteridrift

BRYGGEBANE: Slik ser planleggerne for seg at Bryggen skal bli med Bybanen over den historiske grunnen.

Foto: NORCONSULT

Stridens kjerne har vært om Bybanen skal gå over Bryggen eller i tunnel. Den diskusjonen fikk et foreløpig punktum da Ap, Venstre og KrF dannet byråd i 2015 og inngikk et kompromiss om å gjøre Bryggen bilfri og legge banen der.

Men også andre deler av traseen mot Åsane terminal har det vært diskusjoner om. Nøkkelord er antall stopp versus hurtighet: Hvordan blir banen mest mulig effektiv for flest mulig innbyggere.

– Det er viktig at vi kommer i gang med reguleringsarbeidet, slik at når Bybanen til Fyllingsdalen er ferdig i cirka 2021, så kan vi starte den videre utbyggingen til Åsane, sier Schjelderup.

– Grundig vurdering

Byrådslederen legger ikke skjul på at det har vært en vanskelig å komme frem til en slik løsning.

– De ulike alternativene som har gjenstått har vært ganske like, med litt ulike pluss og minus. Vi har måttet gjort en grundig vurdering av hva vi mener er den klokeste løsningen.

Legg fram plan for Bybanen til Åsane

PRESENTERTE PLAN: Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti og byrådsleder Harald Schjelderup presenterte det de mener er den beste løsningen når Bybanen skal bygges til Åsane.

Foto: Elise Farestveit / NRK

I desember skal bystyret diskutere saken før endelig vedtak blir fattet.

– Jeg tror vi har funnet en god avveining mellom å få en effektiv bybane til Åsane, betjene eksisterende og ny bebyggelse i Sandviken og samtidig skjerme kulturmunner, sier Tryti.