Vil gjøre psykologer mer tilgjengelige

Gjennom videosamtaler ønsker bergensbedriften å gjøre psykologtjenester mer tilgjengelige og livet lettere for folk som sliter.

Lifekeys gründere

GRÜNDERE: Gudmundur Ebenezer, utdannet psykolog og daglig leder av Lifekeys t.v. Filip Waal, studerer markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania i Bergen, og markedssjef i Lifekeys.

Foto: Martin R. Berstad

Det finnes både internasjonale og nasjonale aktører som tilbyr psykologtjenester via nett.

Med base i Bergen har en liten gruppe psykologer nettopp kastet seg på trenden. Målet er at det skal bli lettere å få psykologtjenester i Norge.

– Dersom vi øker tilgjengeligheten for folk som trenger hjelp, bedres jo også folkehelsen, sier markedssjef i Lifekeys, Filip Waal.

Base i Bergen

De åpnet 1. april i år. Ideen har de jobbet med lenge. Den var det psykolog og daglig leder Gudmundur Ebenezer som kom med.

Ebenezer sier de legger vekt på forebygging og å normalisere psykiske utfordringer gjennom videosamtaler.

– For å få time hos offentlige psykologer i dag må man ha en diagnose, men hos oss trengs ikke det. Vi vil normalisere det å slite med lette psykiske utfordringer.

Han foreller at ikke alle problemer er en diagnose og at enkelte bare trenger noen få timer og enkle innspill på det de sliter med.

Psykologene sitter spredt rundt om landet, og har konsultasjonene bak lukkede dører. De må følge lover og regler som ved vanlig psykologpraksis.

Vil fjerne tabu

– Vi har behandlere både i Bodø, Lillehammer og Oslo. Noen har egen praksis i tillegg, mens noen jobber bare for oss, forklarer Waal.

De kan via videosamtaler tilby terapi for sorg, depresjon, angstlidelser og andre psykiske plager.

– Psykiske lidelser har vært tabu lenge og vi ønsker å fjerne tabu. Vi håper å gjøre det mer allmenn akseptert å få hjelp. Svært mange av oss opplever jo psykiske utfordringer i løpet av livet, sier Waal.

Internett øker tilgangen

– Hvordan håndterer dere personvern når dere jobber via nett?

– Vi arbeider med en tjeneste som heter apperar.in som er levert av Telenor. Det blir ikke lagret noe informasjon fra videosamtalene, sier Waal.

Men psykologene er pliktige til å føre journal som i en vanlig praksis.

Hvem skal dere nå med denne tjenesten?

– Dette er jo for alle som har internett-tilgang. Men hovedmålgruppen er folk mellom 18–45 år.

Gründeren forteller at lignende tjenester også finnes blant annet i USA. Fra før er dessuten mange andre tjenester tilgjengelige på internett.

– Det meste foregår jo alt på nett, særlig blant de yngre, sier Waal.

Større i fremtiden

Markedssjefen forteller at de er stolte av at Innovasjon Norge vil støtte dem med 300 000 kr. Nå drømmer de om framtiden. .

Han forteller at de ønsker å utvide til andre helsetjenester, og er på kikk etter jordmødre