Hopp til innhold

Vil gjøre det lettere å straffe politiet

Flere svært alvorlige straffesaker mot politiet henlegges på grunn av kort foreldelsesfrist. Nå vil justispolitikere endre reglene.

Justispolitikere vil forlenge foreldelsesfristen for grov uforstand i tjenesten for politifolk.

VIL HA LENGRE FORELDELSESFRIST: Peter Christian Frølich (H) og Ulf Leirstein (Frp) mener Spesialenheten bør kunne straffe politifolk for grov uforstand i tjenesten, i saker som Monika- og Christoffer-saken, mer enn to år etter at forholdet er begått.

– Jeg ble veldig sint. Jeg følte at jeg kjempet mot et system det var umulig å nå gjennom i, sier Ragnhild Gjerstad.

Ragnhild Gjerstad.

NÅDDE IKKE GJENNOM: Ragnhild Gjerstad, Christoffers bestemor, har ikke tillit til Spesialenhetens kontroll av politiet med dagens foreldelsesfrist.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Bestemoren ville anmelde politiet for etterforskningen av dødsfallet til Christoffer, 8-åringen som ble mishandlet til døde av stefaren sin.

Politiet fikk sterk kritikk for å henlegge saken to ganger. Innen bestemoren bestemte seg for å levere anmeldelse, var foreldelsesfristen gått ut.

Heller ikke i den mye omtalte Monika-saken ble noen i politiet holdt ansvarlig for manglene i etterforskningen. Den saken ble foreldet mens Spesialenheten etterforsket politiet.

Kan ta tid før kritikkverdige forhold blir kjent

I dag må politiet etterforskes og siktes innen to år dersom det skal kunne felles dom for grov uforstand i tjenesten.

Men det tar ofte tid før kritikkverdige forhold i politiets etterforskning blir kjent, og for mange berørte sitter det også ofte langt inne å anmelde politiet.

LES OGSÅ: Derfor slapp politiadvokaten straff i Monika-saken

Derfor mener justispolitikere i regjeringspartiene at korte tidsfrister ikke lenger bør få avgjøre eventuelle domfellelser i saker som Christoffer- og Monika-saken.

– Kan svekke folks tillit til politiet

– Det kan ikke være sånn at så store og alvorlige saker henlegges på grunn av foreldelse. Det kan svekke folkets tillit til politiet. Fristen kan ikke være så kort, mener Ulf Leirstein, justispolitisk talsmann i Frp.

Han får støtte fra Peter Christian Frølich i Høyre, som har tatt opp saken med justisminister Anders Anundsen. Han mener regelverket bør endres.

– Tidsfristen skaper en veldig problematisk situasjon. Det fører til at det Spesialenheten gjør, ikke blir en reell straffeforfølgelse, mener Frølich.

Monika-advokat: – Terskelen var høy for å anmelde

Stig Nilsen, bistandsadvokat for Monika Sviglinskajas mor, har klaget på Spesialenhetens konklusjon om at forholdene for flere av politifolkene i saken er foreldet. Når tidsfristen håndheves strengt, kommer det politiet til gode, mener Nilsen.

Stig Nilsen

HADDE TILLIT: Stig Nilsen, bistandsadvokat for Monika Sviglinskajas mor.

Foto: Christine Kongsvik / NRK

– Terskelen har vært høy for å anmelde politiet, fordi vi hadde tiltro til politiet. Vi fikk løfter om at etterforskning ble gjort, men det viste seg senere at det ikke stemte, sier Nilsen.

Flere sentrale dokumenter som viste hvilket arbeid politiet hadde gjort i saken, ble ikke tilgjengelig for bistandsadvokaten før våren 2014.

Da var tidsfristen nesten ute, ifølge Spesialenhetens vurdering.

– Tiden bør ikke tillegges så stor vekt, mener Nilsen.

Vil ha saken opp i Stortinget

Han får altså støtte av justispolitikerne i regjeringspartiene. De håper på en lovendring som gjør at ansatte i politiet ikke slipper unna hvis feil ikke er oppdaget innen to år.

– Justisdepartementet har en del forarbeid å gjøre. Men vi jobber med saken, og håper å få en rask avklaring, sier Peter Christian Frølich.

– Det er naturlig at justisministeren nå går gjennom saken, og legger fram et forslag for Stortinget, sier Ulf Leirstein.

LES OGSÅ: Frykt for «rabalder» i media kan ha stoppet Monika-saken