Hopp til innhold

Vil framleis bruka jakt mot skrantesjuka

Mattilsynet og Miljødirektoratet vil framleis bruka jakt for å kjempa mot skrantesjuke blant villrein på Hardangervidda.

– Me meiner at ordinær jakt framleis skal vera det primære verkemiddelet, men dersom det er praktisk mogleg og dyrevelferdsmessig forsvarleg er det viktig å redusera talet på vaksne bukkar i vinter, seier Ingunn Midttun Godal, administrerande direktør i Mattilsynet, i ei pressemelding. Dei tilrår derfor samtidig ekstraordinært uttak av bukkeflokkar som er for seg sjølve.

Villrein nær der Eidfjord Resort er planlagt
Foto: Asle Øydvin