VIL FRAKTE FLYET NED:

Politiet er i dialog med forsikringsselskap om hvordan flyvraket ved Volavatnet skal fraktes ned til Voss. Mest sannsynlig vil dette skje ved hjelp av helikopter i løpet av dagen, ifølge lensmann Ivar Hellene.