Hopp til innhold

Vil forby nettspel

Lotteridirektøren vurderer å blokkere ulovlege pengespel på internett.

Atle Hamar
Foto: Privat

Etter at bispesonen Bjarte Baasland spelte vekk mellom 60 og 70 millionar kroner på utanlandske nettspel, pågår det no ein debatt om korleis det skal bli vanskelegare for nordmenn å spele vekk pengar på internett.

Direktør for Lotteritilsynet Atle Hamar seier han vil vurdere om det er mogeleg å blokkere utanlandske selskap sine tilbod av nettspel.

Blokkere pengespel

- Kanskje skal vi utgreie muligheten for å blokkere tilbodet av pengespel over nettet, seier Hamar.

Utanlandske nettspel er i kraftig vekst, og Nederland har innført forbod mot nettspel. Der er det påbode for internettleverandørane å sperre trafikken mellom nederlandske brukarar og utenlandske nettspelsider.

Les: Vurderer søksmål

Lotteritilsynet jobbar også med å stoppe marknadsføring av nettspela, men det er krevjande.

- Det viktigaste vi kan gjere er å stoppe all marknadsføring og reklame av spela i Noreg. Vidare skal vi prøve å sørge for at betalinga som skjer til nettspel i utlandet skal følgjast opp frå bankane si side, seier Hamar.

Ny lov

Fredag godkjente regjeringa eit nytt lovforslag som skal gjere det vanskelegare for nordmenn å bruke ulovlege internasjonale speleselskap på nett.

Lova vil forby norske bankar å overføre pengar fra norske kontoar til speleselskapa.

- Dette er eit tiltak vi helser velkommen. Men vi må jobbe med fleire tiltak for å komme bransjen til livs. Dette er ein bransje som ikkje har lov til å tilby norske pengespel, men vi kan diverre ikkje gjere så mykje med det når dei tilbyr dette via nettet frå serverar plassert i utlandet. Der strekk ikkje den lovgjevinga vi forvaltar til, seier Hamar.

Rå og kynisk bransje

Direktøren for Lotteritilsynet meiner Baasland-saka viser det sanne ansiktet til nettselskapa. Han kjenner til fleire som har spelt vekk store summar på nettspel.

- Nettspelbransjen blir meir og meir rå og kynisk. Nettspelselskap tilbyr spel til nordmenn der mange ikkje har begrensingar på kor mykje du kan tape, seier Hamar.

Les: Krav på totalt 70 millioner kroner

NETT-TV: Baasland spelte for å slette gjeld

Mandag reiser han til Roma for å diskutere nettspel og pengespelproblem på en internasjonal konferanse.

- Baasland-saka viser det som regjeringa og tilsynet har sagt i mange år, at vi treng tiltak mot internasjonale pengespel, seier Hamar.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.