Hopp til innhold

Vil flytte samlinga til krigshelt

Samlinga etter Shetlands-Larsen må overførast til et statleg museum. Det konkluderte advokat Olav Lægreid med etter et grundig opningsinnlegg i Bergen tingrett i dag. Medaljar og uniformar etter krigshelten er i dag utstilt på Nordsjøfartmuseet i Telavåg, men usemje om kven som eig den og kvar den bør stå gjer at saka har hamna i retten.

Marit Larsen og Olav Lægreid
Foto: Jon Bolstad / NRK