Vil fagorganisere sexarbeidere og tillate bordeller

Unge Høyre vil fjerne sexkjøpsloven og hallikparagrafen, og tillate bordellvirksomhet i Norge.

To dager etter at en bordelldiskusjon og en påfølgende Kari Jaquesson-kommentar utløste en voldsom debatt etter 8. mars-komitemøtet i Oslo, vedtok Unge Høyres landsstyremøte lørdag å tillate bordeller i Norge.

Petter William Haraldsen Haugland

VIL TILLATE BORDELLER: Sentralstyremedlem Petter William Haraldsen Haugland i Unge Høyre.

Foto: Høyre

– Vårt utgangspunkt har vært å bedre situasjonen sexarbeiderne står i. I dag er det mange som jobber i uholdbare situasjoner, og opplever fare og risiko. Vi vil prøve å forflytte den aktiviteten som foregår på gatehjørnet, og gjøre den tryggere, sier Petter Haraldsen Haugland, som har frontet saken i Unge Høyres sentralstyre.

– Kan drives av privatpersoner

Ungdomspartiet vil ifølge NTB gi offentlig støtte til exit-programmer for dem som vil komme seg ut av prostitusjonsmiljøet, men ønsker ikke minst å bedre forholdene for dem som er i miljøet.

– Vi vil oppheve sexkjøpsloven og hallikparagrafen, og åpne for offentlig godkjente bordeller. Erfaringer fra andre land tilsier at bordellene kan drives av privatpersoner, under strenge offentlige krav, slik at de som arbeider der får best mulige forhold, sier Haugland til NRK.

– I dag har vi et regelverk som gjør det forbudt for en sexarbeider å ha med seg en venn ut i bilen, og sikre at hun er trygg hvis noe skulle skje, sier Haugland, som derfor vil fjerne hallikparagrafen.

– Kan ikke det åpne for mer hallikvirksomhet?

– Dette er en vanskelig debatt, og man må velge mellom to onder. Nå fremmer vi et forslag som kan få virksomheten opp i lyset, der den kan foregå i regulerte former, og for eksempel føre til at sexarbeidere kan melde seg inn i fagforeninger, sier Haugland.

– Vi tar det ett steg videre

Lørdag fikk kommunestyrerepresentanten fra Askøy med seg flertallet i landsstyret på forslaget. Nå håper Haugland moderpartiet også vil gjøre en grundig vurdering av tiltakene ungdomspartiet foreslår.

– Høyre har jo tidligere frontet fjerning av sexkjøpsloven, og nå tar vi det ett steg videre ved å foreslå å fjerne hallikparagrafen også. Jeg håper Høyre kan ha en opplyst og intellektuell debatt rundt dette, sier Haugland.