Vil droppe fire felt og 110 km/t på fergefri E39

Fylkesrådmannen i Hordaland mener kostnaden på 43 milliarder kroner for fergefri E39 sør for Bergen er for høy. Nå vil han gå tilbake til de opprinnelige planene om to felt.

Ferjefri E39

TO FELT I STEDET FOR FIRE? Fylkesrådmannen mener kostnaden på 43 milliarder kroner er for høy.

Foto: Illustrasjon

– En løsning på fire felt trekker kostnadene opp. Derfor peker vi på et alternativ for å få utgiftene ned igjen, sier fylkesrådmann Rune Haugsdal til NRK.

Planen om Hordfast som del av ferjefri E39 ble i fjor beregnet å koste 43 milliarder kroner, mer enn dobbelt så mye som overslagene som ble gjort fem år tidligere.

Broen over E39 vil bli det dyreste og største veiprosjektet i Norge noensinne om det skal gjennomføres.

Prisen kan i verste fall velte hele prosjektet. Fylkesrådmannen i Hordaland mener derfor det bør vurderes å droppe firefelts motorvei med fart på 110 kilometer i timen.

I stedet bør man gå tilbake til den opprinnelige planen om to felt og 90 kilometer i timen.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal

FRYKTER MER TRAFIKK INN MOT BERGEN: Rune Haugsdal er fylkesrådmann i Hordaland.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Frykter mer trafikk inn mot Bergen

Haugsdal mener også at utbyggingen vil føre til mer trafikk inn mot bergensområdet og gjøre det vanskeligere å få gjennomført ambisjonene om nullvekst i biltrafikk i byområdet.

– Byområdet har sine utfordringer når det gjelder trafikk. Dette prosjektet vil utfordre disse. Derfor er det viktig at vi ser på løsninger som ikke fører til at all trafikk sluses gjennom sentrum av Bergen.

Når det gjelder natur- og kulturminneverdier er fylkesrådmannen negativ til at vegvesenet går inn for bro over Bårdsundet på Tysnes i stedet for en tunnel under.

– Bårdsundet har kulturminneverdier som er viktig. Her finner vi gravrøyser fra bronse- og jernalderen. Derfor anbefaler vi å ta spesielle hensyn der. Som et alternativ foreslår vi en senketunnel.

Ferger på Bjørnafjorden

GIGANTPROSJEKT: En bro her over Bjørnafjorden mellom Stord og Os vil bli et enormt samferdselsprosjekt Norge ikke har sett maken til før.

Foto: Jon Bolstad / NRK

– Et prosjekt i strid med overordnede klimamål

Det er i forslaget til høringsuttalelse for Hordaland fylkeskommune at rådmannen kommer med sine forslag om kraftige kutt i gigantprosjektet.

De neste ukene skal fylkespolitikerne i Hordaland behandle forslaget til rådmannen. Natalie Antonia Golis i Miljøpartiet De Grønne er på den ene siden fornøyd med fylkesrådmannens kritikk.

– Vi er faktisk fornøyd med mange av forslagene til fylkesrådmannen. Det gjelder blant annet hans bekymring for at dette prosjektet øker trafikken inn mot sentrum av Bergen.

– Samtidig er vi skuffet over den positive innstillingen. Dette prosjektet er stikk i strid med alle våre overordnede klimamål.

Natalie Antonia Golis

KRITISK TIL PROSJEKTET: Natalie Antonia Golis representerer Miljøpartiet De Grønne i fylkestinget i Hordaland.

Foto: BALAZS VARGA / Hordaland fylkeskommune