Vil byggja i strandsona

I Austevoll er hyttebygging blitt storindustri.

Hytter i strandsonen
Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Svært mange hyttefelt er no under planlegging på Vestlandet.

Helge Andre Njåstad
Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Ved Bjånestangen i Austevoll skal det byggast meir enn 100 fritidsbustadar like i sjøkanten. Kommunen ønskjer no å opna opp for meir bygging i strandsona.

Så positiv er kommunen til byggjing i strandsona, at Fylkesmannen har satt foten ned for halvparten av dei planlagde prosjekta.