VIKAFJELLET STENGT:

På grunn av uvêr er riksveg 13 over Vikafjellet no stengt.