Via Ferrata i Jølster

Jølster kan få ein Via Ferrata i Kjøsnesfjorden. Det skriv Firda. Landbrukssjef i Jølster, Joar Helgheim, seier dette er ein mogelegheit til å utvikle naturbasert aktivitetsturisme. Men fylkeskoordinator i Forum for natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane, Elisabeth Dale er skeptisk til planane. Ho trur dette vil bli eit stort inngrep i eit alpint område og komme i konflikt med etablerte klatrevegar i området.