Vestlandsrevyen 20:55

Programleder er Mariann Reikerås