Vestland tek grep om kommune-Noreg

Fire av dei 15 i hovudstyret til KS kjem frå Vestland. Fylkespolitikarane Terje Søviknes (Frp) og Gunhild Berge Stang (H), og kommunepolitikarane Hilde Onarheim (H) i Bergen og Jenny Følling (biletet, Sp) i Sunnfjord vart alle valt inn på landstinget. KS er interesseorganisasjonen for alle landets kommunar og fylkeskommunar.

Jenny Følling (Sp) på Landsmøte i KS 2020
Foto: Trond Vestre / NRK