Venter økning av kreftpasienter i høst: – Mange som vegrer seg for å gå til legen

Færre startet kreftbehandling i vår, viser nye tall. Nå frykter sykehusene at kreftsyke unngikk å sjekke seg da koronarestriksjonene var som verst, og at kreften har utviklet seg.

Cellegift spinalprøve

FRYKTER FÆRRE BLIR OPPDAGET: Mange vegrer seg for å gå til legen og få sjekket symptomer, sier Ola Mella, avdelingsdirektør for kreftbehandling på Haukeland universitetssjukehus.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En fersk rapport fra Helse Bergen viser en betydelig nedgang i antallet gjennomførte kreftbehandlinger.

Rapporten tar for seg Universitetssykehuset i Nord-Norge, Helse Bergen, St. Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus.

Tallene viser at antall gjennomførte kreftbehandlinger hos de fire sykehusene gikk ned med nesten 20 prosent fra første kvartal til andre kvartal i år.

I første kvartal ble 2340 såkalte pakkeløp gjennomført, men falt til 1907 i andre kvartal.

– Mesteparten av nedgangen skyldes mindre testing, særlig på brystkreft, forklarer avdelingsdirektør for kreftbehandling på Haukeland universitetssjukehus, Ola Mella.

Haukeland sykehus sentralblokka og den gamle barneklinikken

HAUKELAND: Avdelingsdirektør for kreftbehandling på Haukeland universitetssjukehus, Ola Mella, frykter at mange har vegret seg for å gå til legen under pandemien, og at kreft kan ha spredt seg.

Foto: Helse Bergen

Frykter vegring

Det er likevel ikke denne pasientgruppen som bekymrer han mest.

– Det er mange som vegrer seg for å gå til legen under koronapandemien. Det bekymringsfulle er at kreften får utvikle seg før den blir behandlet, sier Mella.

Rapporten ble presentert på et styremøte i Helse Bergen torsdag.

Den viser også at færre pasienter får oppfølging innen normert tid. Årsaken er koronaberedskapen. Mot 80 prosent fikk oppfølging innen normert tid i juli, var andelen 70 prosent juli, som også er helsemyndighetenes krav til måloppnåelse.

Og situasjonen vil få følger:

«Dette kan komme til å medføre en større økning av kreftpasienter i andre halvår 2020», heter det i rapporten.

Ole Alexander Opdalshei

BEKYMRET: Kreftforeningens assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei frykter at folk som burde ha gått til lege, ikke har gjort det.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Kreftforeningen er bekymret

Kreftforeningens assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei poengterer at det er viktig å oppdage kreft tidligst mulig. Uteblir diagnosen, uteblir behandlingen.

Dette bekymrer Opdalshei.

– Vi er bekymret fordi færre har gått til legen under korona. Vi frykter at personer som burde ha gått til lege, fått en diagnose og blitt henvist til sykehus, ikke har gjort det, sier Kreftforeningen.

Han er enig i at en kan forvente et større trykk på kreftavdelingene fremover. Opdalshei oppfordrer sykehusene til å sette inn flere ressurser.

– Da blir det viktig å setter av ressurser for å ta igjen det eventuelle etterslepet som har kommet når færre har blitt henvist til sykehus, sier han.

Eivind Hansen i koronateltet som er satt opp utenfor akuttmottaket på Haukeland univerrsitetssykehus.

HELSE BERGEN: Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, her avbildet i et av koronatest-teltene, sier at kreftpasienter er en prioritert gruppe for helseforetaket.

Foto: Øyvor Bakke / NRK

Kreftpasienter prioritert

Samtidig har Opdalshei inntrykk av at kreftpasienter er blitt prioritert i helsevesenet. Det bekrefter administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

– Kreftpasienter er en prioritert gruppe. Vi vil gjøre alt for at disse får behandling innen rimelig tid, sier han.

I Helse Bergen har inntaket av nye pasienter blitt redusert med 7,5 prosent sammenliknet med 2019. Reduksjonen er størst for øyeblikkelig hjelp (9,6 prosent), mens planlagte inntak har gått ned med 5,1 prosent.

– Dette har vært styrt for å kunne prioritere de sykeste pasientene og forberede sykehuset på å ta imot covid-19-pasienter, skriver i rapporten.

Status Norge

Sist oppdatert: 27.09.2020
775
Siste uke
19
Innlagt
270
Døde