Ventar med tilsetjing av ny rektor

Det blir ikkje tilsett ny rektor ved Hafstad vidaregåande skule i Førde før til våren. Fylkesrådmannen stoggar prosessen med å finne ny rektor til stillinga, ein prosess som har pågått sidan før sommaren. Stillinga vert lyst ut på nytt i mars, og målet er å ha ny rektor på plass i august. Pedagogisk leiar Inger Karin Oppedal vert fungerande rektor frå januar og fram til ny rektor er tilsett.