Hopp til innhold

Veks ikkje på kostnad av nabobygder

Folketalsveksten i Førde skjer ikkje på kostnad av nabobygdene, fortel Firda. Sidan 2010 har til dømes 80 fleire flytta frå Førde til Gaular enn motsett veg. Førde legg opp til ein årleg folketalsvekst på ambisiøse 1,5 prosent i samfunnsplanen for 2018–2030 som blir lagt ut på høyring.

Førde by
Foto: Malene Vilnes / NRK