Veit lite enno

Brannvesenet har rykt ut til gjenvinningsanlegget til Fjellvar ved Sartor senter, saman med resten av naudetatane. – Vi veit lite om kva dette er for noko enno, får NRK opplyst av 110-sentralen.