Veiprosjekter til flere milliarder må skrotes dersom bompengepartiet får bestemme

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Vestland vil ha full stans i veibygging de neste ti årene. – Vi skal sette staten på en avvenningskur, sier toppkandidaten.

Alternativ til fjordkryssing Hordfast

MÅ DROPPES: Milliardprosjektet Hordfast, som er en del av ferjefri E39, må droppes dersom FNB får makten.

Foto: Illustrasjon: Baezeni / Statens vegvesen

Milliardinvesteringene på norske veier står i kø de neste ti årene. Noen er dyre og kontroversielle investeringer, mens andre er sårt tiltrengte oppgraderinger.

Bare på europavegnettet i det nye Vestland fylke er det planlagt prosjekter for nesten 70 milliarder kroner som delvis skal finansieres av bompenger. Disse er vedtatt i Nasjonal transportplan 2018–2029.

I tillegg kommer bompengefinansierte investeringer på fylkesvegene.

Men flere av disse prosjektene må droppes dersom Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Vestland får viljen sin. De ønsker nemlig full stans i veibygging frem til dagens opparbeidede bompengegjeld er betalt ned.

– Bompengeverktøyet er så til de grader overforbrukt. For å gjenvinne kontrollen er det ingen annen vei enn å ta en hestekur. Det er å si nei til alt, og vente på at bompengegjelden kommer under kontroll, sier toppkandidaten til FNB Vestland, Knut Inge Andersen.

Bilister vil gå glipp av veier

Ønsket om å stanse alle bompengeprosjekter kommer også tydelig fram i valgprogrammet. Her lister partiet opp en rekke hovedmål for valgperioden i fylkestinget.

Det første målet er å «Stogge alle nye bompengefinansierte tiltak, inkludert Hordfast».

– Dette vil jo si at bilistene går glipp av sårt tiltrengte veier?

– Ja, det kan skje, så lenge staten insisterer på å bruke bompenger som virkemiddel, sier han.

Partiets plan innebærer i praksis full stans i disse store veiprosjektene som er planlagt de neste ti årene:

E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast) nevnes spesifikt i valgprogrammet.

 • I NTP er det vedtatt at det skal brukes 40 milliarder kroner på prosjektet, som er en del av ferjefri E39. Planen er å bygge en bro over Bjørnafjorden i Hordaland.
 • Av de 40 milliardene, skal 11 milliarder dekkes av bompenger.
Hordfast med bru over Bjørnafjorden E39 Hordaland 2019

DROPPES: Vestland FNB vil droppe hele Hordfast-prosjektet.

Foto: Illustrasjon Statens vegvesen

E134 Vågsli – Seljestad er en strekning på en av stamveiene mellom øst og vest, over Haukelifjellet.

 • De neste ti årene er det planlagt å bruke totalt 6,9 milliarder på en ny vei, som skal forkorte reisetiden drastisk. Rundt 1,1 milliarder skal finansieres med bompenger.
 • Værforholdene i området fører ofte til stenging eller kolonnekjøring på dagens vei. En ny vei, med flere tunneler, vil være mindre sårbar for været.
Vogntog sperra E134 i Røldal

STENGT VEI: Et vogntog stenger vegen på E134 ved Røldal. Her skal det etter planen komme ny vei om noen år. Men ikke dersom FNB får viljen sin.

Foto: Espen Vågslid

E16 Stanghelle – Arna er en svært rasutsatt strekningen på veien mellom Bergen og Voss.

 • Veien ble kåret til «Norges verste veg» i en uoffisiell kåring i NRK i fjor. De siste 30 årene har flere titalls personer omkommet på denne strekningen.
 • Etter planen skal veien oppgraderes i løpet av de ti neste årene. Det skal koste rundt 11 milliarder kroner. 3,4 milliarder av dette skal dekkes med bompenger.
 • Denne veien har partiet programfestet at de vil ha gjennomført, men mener staten må ta hele regningen.
Ras ved Stanghelle E16

RASUTSATT: Bildet er fra ett av mange ras som har stengt E16 mellom Bergen og Voss de siste årene.

Foto: Karl Martin Valestrand

E16/E39 Arna – Vågsbotn – Klauvaneset er en del av planene om en ny ringveg i Bergen.

 • Ifølge Nasjonal transportplan er det planlagt å bruke 9 milliarder kroner på prosjektet. 3,8 av milliardene skal finansieres av bompenger.
 • I deler av dette området, nord i Åsane, har det vært flere demonstrasjoner mot bompenger de siste årene. Innbyggerne mener de får for lite igjen for bompengene som betales i Bergen, og mener en ny vei må prioriteres her. Likevel vil Vestland FNB droppe veiprosjektet.
Bompengeaksjon Bergen

NOK ER NOK: Flere av bompengeaksjonene i Bergen han startet nord i Åsane. Her er veien dårlig og overbelastet, men Vestland FNB vil ikke at den planlagte oppgraderingen skal gjennomføres.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Rv. 555 Sotrasambandet innebærer bygging av en ny bro mellom Sotra og Bergen. I dag er området er en flaskehals i rushtiden, både om morgen og om ettermiddagen.

 • Det er planlagt å bruke 9,6 milliarder kroner på sambandet, som ifølge regjeringen skal være ferdig innen 2025. 4,5 milliarder skal finansieres ved hjelp av bompenger.
Sotrasambandet

ETTERLENGTET BRO: FNB mener Sotrasambandet er så viktig at det bør prioriteres, så lenge det blir uten bompenger.

Foto: Statens vegvesen

Andersen i FNB hevder imidlertid at Sotrasambandet er såpass viktig at det må bygges uansett, men at de vil nekte for at det skal skje ved hjelp av bompenger.

Det er imidlertid allerede planlagt at prosjektet skal bompengefinansieres.

– Men vi sier nei til en god del prosjekter hvor vi får frigjort en del midler til andre prosjekter. Vi sier nei til Hordfast, og vi sier nei til Skipstunnel ved Stadt, som er store prosjekter i NTP. Dette kan brukes på Sotrasambandet, hevder han.

Flere andre prosjekter

På toppen av disse store prosjektene, ligger det en rekke andre byggeplaner på fylkesveiene, som også skal finansieres av bompenger, ifølge Statens vegvesen:

 • Kvinnheradpakken
 • Utvidelse av Askøypakken
 • Utvidelse av Bømlopakken
 • Masfjordsambandet
 • Austevollpakken
 • Ny tunnel på fv. 7 Tokagjelet
 • Nordhordlandspakken
 • Fv. 57 Dale – Storehaug

Gjelden skal betales med bompenger

Andersen mener det ikke vil bli kontroll på bompengegjelden før mot slutten av 2020- eller begynnelsen av 2030-tallet. Derfor vil partiet stanse alle disse prosjektene

– For å gjenvinne kontrollen er det ingen annen vei enn å ta en hestekur. Det er å si nei til alt, og vente på at bompengegjelden kommer under kontroll, sier han.

I mellomtiden skal gjelden betales ned med penger fra nåværende bompengeprosjekter.

– Hvorfor kan ikke gjelden betales av staten ved hjelp av skattepenger?

– Jeg ser ikke for meg at det er realistisk at vi kan nulle ut den gjelden som allerede er opparbeidet. Det handler om å vaske ut systemet, sier Andersen.

Veiprosjekter som ikke står ferdig, men hvor byggingen allerede er i gang, må fullføres som planlagt, ifølge toppkandidaten. Dette gjelder blant annet den nye veien som bygges mellom Bergen og Os, E39 Rådal – Svegatjørn.

Her vil det bli bompenger som planlagt, selv om FNB fikk bestemme.

– Der er løpet kjørt. Det er ingenting å gjøre med slike prosjekter. Da må det komme hjelp fra oven. Da må staten gripe inn og sette inn penger, men det kan vi ikke budsjettere med, sier han.

Knut Inge Andersen, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

BOMPENGEMOTSTAND: Knut Inge Andersen i Vestland FNB vil skrote en rekke veiprosjekter.

Foto: Tonje Noreng Trøen / NRK

Uenighet på tvers av fylkesgrensene

Hvordan FNB stiller seg til bompengesaker, varierer fra fylke til fylke. Partiet stiller til valg i fire fylker. I tillegg til Vestland, stiller de lister i Rogaland, Viken og nye Vestfold og Telemark.

De andre fylkeslagene går ikke like langt som Vestland, og nøyer seg med å skrive i valgprogrammene at de mener staten bør fullfinansiere veiprosjekter.

Heller ikke førstekandidat i Bergen FNB, Trym Aafløy, kan svare på om de er enige med Vestland FNB i spørsmålet om å droppe planlagte veiprosjekter.

– Det må diskuteres først, skriver han i en sms til NRK.

Andersen sier de bare kan snakke for sin egen del.

– Hvordan de andre fylkes og kommunelagene gjør det, er jeg ikke kjent med i detalj. Men vi synes det er ærlig og redelig å gi klare meldinger til folk. Vi skal sette staten på en avvenningskur, sier han.

I Bergen har Høyre åpnet for at de kan inngå samarbeid med FNB etter valget. Men samarbeidsklimaet på fylkesnivå kan fort bli mer lunkent.

Vestland Høyre har ikke sans for samferdselspolitikken til FNB.

– Vi kan samarbeide med alle som ønsker en ny kurs i fylket. Når det er sagt registrerer jeg stor avstand mellom Høyre og FNB i viktige saker, særlig knyttet til samferdsel. For oss er ferjefri E39, med bro over Bjørnafjorden, svært viktig, sier toppkandidat Silja Ekelnad Bjørkly i Vestland Høyre.