Vegvesenet vil at staten skal eie norske ferger

Stadig mer av statens penger overføres til færre og større fergeselskaper. Vegvesenet tror statlig eide ferger vil gi større konkurranse, mer fleksibilitet og offentlige innsparinger.

MF Fitjar

STATENS EIENDOM?: Statens vegvesen anbefaler Samferdselsdepartementet å starte et prøveprosjekt med statlig eide ferger. Bildet er av MF «Fitjar».

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

I forbindelse med offentliggjøringen av en fersk fergerapport fra Oslo Economics, kommer Statens vegvesen i dag med forslag til Samferdselsdepartementet om at staten selv skal begynne å kjøpe inn og eie ferger.

Målet er å skape økt konkurranse om driften av norske fergesamband. Vegvesenet tror flere private selskaper vil melde seg på i anbudskonkurransen når de slipper tunge investeringer i fartøyer.

Med flere konkurrenter blir prisene presset ned, og statlig eide ferger vil på sikt kunne føre til at Norge samlet bruker mindre penger på fergedrift, mener Vegvesenet.

– Forsøk i Nordland har vist at dette bidrar til å få inn flere aktører, og vi har tro på at dette kan bidra til å få ned kostnadene. Med denne løsningen kan et lite rederi komme inn og drifte en ferge som eies av andre. Hvis det kreves milliardinvesteringer i fartøy, så vil ikke den lille aktøren kunne komme inn, sier Edvard Sandvik, seniorrådgiver og leder for «fergeteamet» i Vegdirektoratet.

Vil starte prøveprosjekt

De offentlige utgiftene til fergedrift har økt de siste årene, og utgjør rundt halvparten av årsomsetningen på fem milliarder kroner for de 130 norske fergesambandene.

Vegvesenet peker også på at behovet for fornying av fergeflåten vil gi de store, kapitalsterke aktørene ytterligere fortrinn, noe som kan gi enda færre konkurrenter på markedet.

– Det har funnet sted en betydelig konsolidering og profesjonalisering på tilbydersiden, og det er viktig at vi som innkjøper møter utviklingen, sier Sandvik.

Derfor anbefaler Vegvesenet nå et prøveprosjekt der staten i første omgang kjøper inn ferger til én strekning.

– Vi gjør dette for å få erfaring med eierskap, og lære mer om mulighetene, sier Sandvik.

Vi tror ikke staten er bedre til å bygge og anskaffe ferger enn fergeselskapene.

Frode Sund, NHO Sjøfart

Fergen fra Kvitsøy

KORTERE KONTRAKTER: Vegvesenet mener en fordel med statlig eierskap kan bli kortere kontraktsperioder, og dermed mer fleksibilitet.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Kan bli aktuelt på flere samband

I tillegg til å skjerpe konkurransen, mener Vegvesenet statlig eide ferger vil gjøre det lettere å legge ned og opprette nye samband, noe som også kan spare det offentlige for store kostnader.

– Et visst antall offentlige ferger vil gjøre at man kan gå ned fra dagens kontraktsperiode på ti år, til fire-fem år, noe som gir en mer fleksibel fergedrift enn vi har i dag, sier Sandvik.

Om alle norske fergesamband i fremtiden kan bli trafikkert av statlig eide ferger, gjenstår å se.

Grunnet den forestående regionreformen, mener Vegvesenet debatten om hvorvidt staten bør overta ansvaret for de 113 fylkessambandene, foreløpig bør legges på is.

– På en del tunge, viktige samband kan det være aktuelt å gå inn med eierskap på statlig hånd. Det er også mulig å se for seg at vi kan tilby eierskap av fartøy gjennom Sams Vegadministrasjon, som mange fylkeskommuner i dag bruker som innkjøper. Men det er ikke utredet i denne runden, understreker Sandvik.

NHO: – En dårlig idé

Næringslivets Hovedorganisasjonen (NHO) er lite begeistret for Vegvesenets tanker. De tror statlig eierskap vil gjøre den norske fergeflåten både dårligere og dyrere.

– Dagens modell bygger på et totalansvar for fergerederiene. Skal du bryte opp eierskap og drift mellom flere enheter, mister man eierskapet til totalpakken. Det vil bli høyere vedlikeholdskostnader på sikt, og et dårligere fergetilbud, sier Frode Sund, næringspolitisk rådgiver i NHO Sjøfart.

– Det er feil å tenke at det blir lavere kostnader ved å splitte opp i flere anbud. Vi tror heller ikke staten er bedre til å bygge og anskaffe ferger enn fergeselskapene.