Vegvesenet anker dom etter dødsulykke på E16

Statens vegvesen vil ikke betale 3,1 millioner i erstatning etter dødsulykken i Hyvingstunnelen.

Ulykke Hyvingstunnelen

DØDSULYKKE: 26. september 2011 fikk en lastebilsjåfør sleng på hengeren inne i Hyvingstunnelen mellom Bolstad og Evanger på E16, og kom over i motgående kjørefelt. 32-åringen som kom kjørende i varebil i motsatt retning, omkom.

Foto: Politiet

– Statens vegvesen har i samråd med regjeringsadvokaten besluttet å anke saken til lagmannsretten, skriver regionveisjef Helge Eidsnes i en tekstmelding til NRK.

Vegvesenet er i Nordhordland tingrett dømt til å betale erstatning på 3,1 millioner til forsikringsselskapet Tryg etter at en 32 år gammel mann fra Bergen omkom i en ulykke i Hyvingstunnelen på E16 mellom Bergen og Voss.

Ulykken skjedde 26. september 2011. En lastebilsjåfør fikk sleng på hengeren inne i tunnelen mellom Bolstad og Evanger, og kom over i motgående kjørefelt. 32-åringen kom i varebil i motsatt retning.

«Semitraileren kolliderer med en møtende varebil. Føreren av varebilen omkom, føreren av vogntoget kom fysisk uskadet fra ulykken», konstaterer dommerne i Nordhordland tingrett.

– Vegvesenet har i stor grad skyld

Etter ulykken ble det kjent at friksjonsnivået på dekket inne i tunnelen lå langt under Vegvesenets egen minsteverdi. Selv om det var ti grader og gode kjøreforhold på utsiden av tunnelen, var det «såpeglatt» inne, ifølge politi og krimteknikere.

Vegvesenet satt opp et skilt med «Glatt vegbane» for en seks kilometer lang strekning, noe vogntogsjåførens forsikringsselskap ikke mener var nok.

– Vi mener Vegvesenet i stor grad har skyld i, eller ansvar for at ulykken skjedde, sier forsikringsselskapets advokat Ståle Hovda til BA, som først omtalte dommen.

Bare en måned før dødsulykken skjedde en lignende ulykke i samme tunnel. Retten mener det ene «Glatt vei»-skiltet ikke var tilstrekkelig, og at det burde vært skiltet foran hver tunnel på den seks kilometer lange strekningen.

«Trafikanter forventer ikke friksjon på nivå med is- og snøføre inne i en tunnel når det er sommerføre», skriver tingrettsdommerne.

De mener også Vegvesenet burde satt ned fartsgrensen på strekningen. og konkluderer med at etaten har utvist «erstatningsbetingende uaktsomhet».

Ulykke i Hyvingstunnelen

VOGNTOGET: Slik ble vogntoget stående etter ulykken i Hyvingstunnelen i september 2011.

Foto: Politiet

Mener høy fart var utløsende årsak

Retten gir også vogntogsjåføren en tredjedel av ansvaret for ulykken, fordi han i noe grad opptrådte uaktsomt ved å holde for høy fart.

Da han i 2015 ble dømt til betinget fengsel i 24 dager, la Nordhordland tingrett likevel til grunn at de dominerende årsaksfaktorene var vogntogets hastighet og den svært lave friksjonen.

Statens vegvesen avviste under rettssaken at de hadde opptrådt uansvarlig, og argumenterte i retten for at farten vogntoget holdt var den utløsende årsaken til ulykken, og at vogntogets tekniske tilstand dessuten medvirket.

Nå har de altså valgt å anke saken. Verken regionveisjef Helge Eidsnes eller regjeringsadvokaten vil kommentere saken ytterligere overfor NRK.

– Det er riktig at vi anker. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver regjeringsadvokat Per Sigvald Wang i en tekstmelding til NRK.

Ståle Hovda, som representerer forsikringsselskapet, sier at han ikke har snakket med sine klienter, men at han har registrert anken gjennom media. Han ønsker ikke kommentere saken ytterligere.

Ellen Eikeseth Mjøs, bistandsadvokat for de etterlatte, ønsker heller ikke å kommentere saken foreløpig.

Ulykke ved Bolstad, 26. september 2011

LANGE KØER: Det var lange køer etter dødsulykken i Hyvingstunnelen 26. september 2011.

Foto: Frode Rene / Avisa Hordaland