Hopp til innhold

Vil vurdere flere ferger fremfor gigantbroer på E39

Nye analyser fra Vegdirektoratet kan skrinlegge prestisjeprosjektet langs vestlandskysten. – Tidlig julegave, jubler bromotstander i SV.

Nye illustrasjoner over Hordfast og fergefri E39

E39 MED ELLER UTEN FERGER: Vegdirektoratet vil vurdere om fergeavganger hvert kvarter er like lurt som å bygge broer og tunneler på E39. Her en av flytebroene som skal binde Os og Bergen sammen med Tysnes og Stord.

Foto: Statens vegvesen

Fergefri kyststamvei mellom Kristiansand og Trondheim er norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt.

Planen er å erstatte dagens fergestrekninger på E39 med broer og undersjøiske tunneler. Slik kan en redusere reisetiden med sju timer og knytte arbeids- og boligmarkeder langs kysten tettere sammen.

Totalkostnaden er beregnet til 340 milliarder kroner.

Gransker seks fergesamband

Nå vil Vegdirektoratet finne ut om det er like hensiktsmessig å ha avganger hvert 15. minutt på de eksisterende fergestrekningene, som å bygge dyre broer og tunneler.

– Vi ønsker å finne ut mer om hva et bedre fergetilbud vil ha å si for samfunnet og om det er mulig å oppnå de samme effektene som ved fergeavløsning, sier seniorrådgiver i Vegdirektoratet, Joachim Rønnevik.

Halhjem-Sanvdvikvåg2

HVER HALVTIME: Fergen på E39 mellom Halhjem og Sandvikvåg tar tre kvarter og har avgang hver halvtime på dagtid. Vegdirektoratet vil nå undersøke om avgang hvert kvarter er like effektivt som flytebro.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Analysen skal ta for seg seks fergesamband. Alle er planlagt avløst av bro eller tunnel:

  • E39 Halhjem-Sandvikvåg, Hordaland
  • E39 Anda-Lote, Sogn og Fjordane
  • Rv. 5 Mannheller-Fodnes, Sogn og Fjordane
  • E39 Solavågen-Festøya, Møre og Romsdal
  • E39 Molde-Vestnes, Møre og Romsdal
  • Rv. 19 Horten-Moss, Vestfold/Østfold

De fire strekningene på E39 er alle del av «Fergefri E39»-prosjektet:

Ferjefri E39 strekning, byer og fjorder redg 2015

FERGEFRI E39: Slik ser kartet over den fergefrie kyststamveien ut.

Foto: Illustrasjon / Statens vegvesen

Utredningen skal se på følgende rutealternativer:

Tidsperiode

Alternativ 1

Alternativ 2

07.00-20.00

Hvert 15. minutt

Hvert 15. minutt

20.00-23.00

Hvert 20. minutt

Hvert 30. minutt

23.00-05.30/06.00

Hvert 30. minutt (til 05.30)

Hvert 60. minutt (til 06.00)

05.30/06.00-07.00

Hvert 20. minutt (fra 05.30)

Hvert 30. minutt (fra 06.00)

– Det er allerede gjort grundige analyser av bo- og arbeidsmarkedsregioner på disse strekningene. Dette er et godt utgangspunkt når vi skal se på effekten av hyppigere fergeavganger, sier Rønnevik.

Skulle analysen konkludere at samfunnet er like godt tjent med flere fergeavganger, kan hele prestisjeprosjektet med fergefri E39 stå i fare.

Arne Nævra (SV)

FORNUFTIG: SV-er Arne Nævra vil ha nullutslippsferger fremfor broer og tunneler.

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / Stortinget

– En seier for fornuften

Nyheten er søt musikk i ørene for stortingsrepresentant og bromotstander Arne Nævra i SV. Han mener Vegdirektoratets kommende analyse er en seier for fornuften

– Kostnadene til fergefri E39 er absurd høye. Vi snakker om nesten 200 milliarder bare til fjordkryssingene, sier Nævra, som nå øyner et siste håp om at prosjektet kan stoppes.

– Jeg tror Vegdirektoratet har innsett at norsk teknologi trenger dette, økonomien trenger det og miljøet trenger det. Alle disse argumentene taler for å greie ut hyppige og fleksible miljøvennlige ferger, sier Buskerud-representanten.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp)

–ROMANTISERING: Os-ordfører og tidligere statsråd Terje Søviknes (Frp) mener ferge ikke er et reelt alternativ på de lange fjordkryssingene.

Foto: Heiko Junge / NPK

Søviknes: – Ferge er ikke et alternativ

Broentusiast og Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) ønsker analysen velkommen, men mener alt annet enn bro på Hordfast-prosjektet mellom Os og Stord vil være håpløst. Prosjekter er beregnet å koste 35 milliarder kroner.

–Hyppige avganger kan fungere på korte fergestrekninger. Men hos oss kan aldri ferge konkurrere med fergefri vei, sier Søviknes.

Han mener Arne Nævras jubel over nytt håp for fergene er en del av romantiserende tilnærming.

– Folk som bruker veien til nyttetrafikk opplever fergene som et stort hinder. Veien er i praksis bare åpen noen minutter hver halvtime, like før fergen skal gå. De som bruker fergen vet også at den slett ikke alltid går når den skal heller, sier Os-ordføreren.

– Dette er noe man lever med langs kysten, men det skaper en utfordring og bidrar ikke til det samordnede bo- og arbeidsmarkedsområdet vi kunne fått med en fergefri trasé.

Planar for bru over Nordfjorden

ENORME: Denne svære hengebrua kan gå over Nordfjorden i fremtiden.

Foto: Planlegging Statens Vegvesen/ visualisert av Multiconsult