Vedtok max. tre etasjar i Lonena

Planutvalet i Lindås set ei grense på tre etasjar med buareal for bustadbygg rundt turområdet Brekkeløypa/Lonena ved Knarvik. Berre Høgres representantar stemte for rådmannens råd om å droppa grensa. Utbygginga er omstridd, og planen skal ut på høyring.