Vasslekkasje i Kong Oscars gate

Det er ein innvendig vasslekkasje i det som tidlegare var Tanks vidaregåande skule i Kong Oscars gate i Bergen. Vatnet har trekt gjennom tre etasjar. Lekkasjen er no stoppa. Vatnet skal ha stått ti cm over golvet.

Tidlegare Tanks vidaregåande skule har fått ein større vasslekkasje.
Foto: Cato H. Kristensen / NRK