Varslar stenging av riksveg 5

Statens vegvesen varslar om periodevis stengd på riksveg 5 mellom Grov og Leversundet måndagar til torsdagar i tidsrommet 09.00-14.00 og mellom 17.00 og midnatt. Rutegåande trafikk og utrykkingskøyretøy kan passera. Arbeidet kan halde fram til mars 2022.