Hopp til innhold

Varslar flaumfare i helga

Det er venta mykje nedbør i Sogn og Fjordane i helga og dette fører til flaumfare mange stader.

Flom i Jostedalen

NVE VARSLAR FLAUM: Mykje regn og stor snøsmelting kan føre til at det blir flaum fleire stader (Illustrasjonsfoto)

Foto: Iren Vatne

NVE melder at nedbøren kjem som regn, også i fjellet opp mot 1000 meter. Kombinert med stor snøsmelting og høge temperaturar, vil dette føre til auka vassføring i bekkar og mindre vassdrag på laurdag.

Ras i Balestrand

TO OMKOM i BALESTRAND: Eit sørpeskred tok med seg huset som stod her.

Foto: Arve Uglum / NRK

– Det er usikkert kor store mengder som kjem, men det kan bli 80-90 mm midt på dagen fram til midnatt, seier vakthavande hydrolog Inger Karin Engen ved flomvarslinga i NVE.

Det er berre knappe to veker sidan førre flomvarsel. Då tok eit sørpeskred i Balestrand med seg eit hus og to personar omkom.

Fare for skred

Flom i Angedalen

FLAUM I ANGEDALEN: I slutten av mars blei det store øydeleggingar på ein veg i Angedalen i Førde

Foto: Jonas Sætre/NRK

All nedbøren fører til fare for lokale overfløymingar fordi is og snø tettar bekkeløp, røyr og sluk. Det vil også vere fare for sørpeskred og lausmasseskred enkelte stader i terrenget.

Hydrologen oppmodar folk om å halde seg unna bekkar og elvar sidan det er fare for slike skred.

– Vatnet vil samle i deler av terrenget, og dette kan føre til sørpeskred.

Pass på så ikkje vatnet blir oppdemma

Ho oppmodar også folk om å halde avløpsvegar opne slik at vatnet renn vekk.

– Folk bør vere merksame, slik at vatnet ikkje blir demma opp, seier ho.

Flaumvarselet gjeld Hordaland nord for Bergen og Sogn og Fjordane. Ifølgje NVE vil hovudtyngen av nedbøren komme i Nordfjord.

– Det er frå midt på dagen laurdag til midnatt at det kjem mest regn. Søndag er det venta mindre nedbør og lågare temperaturar, og vassføringa blir truleg mindre.

Vervarsel for enkelte stader:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.