Varsel om seksuell trakassering

Helse Førde har fått eitt varsel om seksuell trakassering i kjølvatnet av Metoo-kampanjen, skriv Firda. Helseføretaket har aldri sagt opp tilsette på grunn av seksuell trakassering, men det har vore saker der dette har vore ein av faktorane for oppseiing.