Valhammer varslar sin avgang

– Eg kan ikkje stå for gjennomføringa av tunnelvedtak. Byrådsleder Roger Valhammer varslar byrådets avgang viss det blir tunnelfleirtal.

Kort tid etter blei det fleirtal mot Bryggen-alternativet - og for Bybanen i tunnel.