Hopp til innhold

Vaksdal-ordfører: – Ny E16-trasé ødelegger for bergensregionens vekst østover

I årevis har han kjempet for ny E16. Nå er ordføreren skeptisk til at den skal gå tvers gjennom sentrum av bygden. – Det bør være slutt på å legge motorveier gjennom lokalsamfunn, sier Eirik Haga.

Eirik Haga ras på E16 Bergensbanen Vaksdal

VIL IKKE HA TRAFIKK I DAGEN: Eirik Haga (Ap) er ordfører i Vaksdal. Her etter et ras på den utsatte E16.

Foto: Privat

Det såkalte K5-alternativet Statens vegvesens fagfolk har landet på, betyr vegkryss inne i tunneler – og at E16 skal gå 200 meter i dagen, tvers gjennom Vaksdal sentrum, mellom Bergen og Voss.

Flere hus og næringseiendommer må rives.

– Jeg mener en dagløsning for E16 parallelt med jernbanen gjør det vanskelig med en fornuftig utvikling av Vaksdal sentrum, sier ordfører Eirik Haga (Ap) til NRK.

– Rundt en ny jernbanestasjon kan vi legge til rette for en urban utvikling 16 minutter fra sentrum av Bergen. Men med denne løsningen ødelegger man muligheten for at bergensregionen kan vokse østover, mener Haga.

Forslag K5 - Ny E16 gjennom Vaksdal

K5: Kutter reisetiden med bil Arna–Voss fra 72 til 46 minutter. Reisetiden med tog vil gå ned fra 63 til 24 minutter. Men veien får en dagsløsning gjennom sentrum av Vaksdal. Markert med blått på kartet.

Vil ha trafikken utenom sentrum

Selv ønsker Haga seg en løsning som tar trafikken utenom sentrum i Vaksdal.

– Det er slik en bygger veier andre steder i Norge. Uten en dagløsning vil man også lettere kunne etablere et sentrum rundt jernbanestasjonen.

Dagens E16 er blant de mest ulykkesbelastede veistrekningene i Norge. Dessuten er deler av veien svært utsatt for ras og medfølgende stengninger. Eirik Haga skjønner at det kan virke rart at kommunen nå ikke er fornøyd med den foreslåtte løsningen:

– Vi vil opptre konstruktivt og være en god samarbeidspartner i arbeidet. Men vi kan ikke legge oss på rygg og akseptere dårlige løsninger for lokalsamfunnene våre. Vi er invitert inn i prosjektet nettopp for å ivareta lokalsamfunnene sine interesser.

E16 Vaksdal

E16: Slik ser dagens veiløsning forbi Vaksdal ut.

Foto: Googlemaps

Ønsker å prioritere sikkerhet

Vegdirektoratet er klare på at de ikke kan godta en løsning i tunnel forbi Vaksdal.

– Det stilles klare krav til standard og rømming knyttet til trafikk og lengde på tunneler. 200 meter dagsone er et krav til minste avstand mellom tunneler for å kunne skille disse som egne brannobjekt, i forhold brannsikkerhet og røykspredning, sier prosjektleder Gunnar Søderholm i fellesprosjektet E16/ Vossebanen Arna-Stanghelle.

Samtidig presiserer han at alle detaljer fortsatt ikke er på plass.

– Å sikre at lokalmiljøene kan overleve er selvsagt viktig også for oss. Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvilke hus og bygninger som må rives på Vaksdal og Stanghelle.

– Vil jobbe for de beste løsningene

Ordfører Eirik Haga i Vaksdal varsler at han vil kjempe videre i saken.

– Som ordfører er det min plikt å arbeide for de løsningene kommunestyret går inn for, sier Haga.

– Vi kommer til å delta i prosjektet på faglig og politisk nivå, og jobbe for de løsningene vi ser som de beste for lokalsamfunnene. Det bør være et tilbakelagt stadium når det gjelder vegbygging i Norge å legge motorveier gjennom lokalsamfunn.

Saken blir behandlet politisk når Nasjonal Transportplan skal vedtas i Stortinget 19. juni. Reguleringsplanen skal være klar i 2019, slik at arbeidet kan startes i 2021.