Politimann vert ordførar

Politibetjent Morten Andreas Hagen legg no uniformen på hylla dei neste fire åra for å bli ordførar i Vågsøy.

Morten Hagen

VAR VARA: Morten Andreas Hagen vert ny ordførar for Høgre i Vågsøy. Tidlegare har han vore vara til kommunestyret.

Foto: Thomas Hagen

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Vågsøy kommunestyre 2011 - 2015

Arbeidarpartiet: (3)
Kristin Maurstad
Frode Falkevik Kupen
Helen Hjertaas

Sosialistisk Venstreparti: (1)
Viviann Midtbø 959 42 020

Senterpartiet: (4)
Asgeir O. Solheim 915 40 848
Reiel Karstein Fagerlid
Nils Isak Myklebust
Terje Kolseth

Kristeleg Folkeparti: (2)
Dag Almenning
John Inge Refvik

Venstre: (4)
Marit Sætren
Edvard Johan Eversen
Geir Arne Solheim
Selma M Strand Larsen

Høgre: (8)
Morten Andreas Hagen
Inger Grethe Dalehamn
Rolf Steinar Domstein
Reidun Synnøve Blaalid
Jonny Almenning
Paul-Inge Angelshaug
Øystein Kjartan Sandøy
Anett Berg

FrP (4)
Hogne Bleie
Sølvi Karin Grov
Lars Truls Kjølen
Kjell Bjørn Refvik

Bryggjalista (1)
Einar Oddgeir Midtbø