– Vil bli overrasket over en anke

19-åringen tok det svært tungt å bli dømt for drapet på Hilda Feste, men vet ikke om han vil anke. Aktor mener bevisene er så sterke at det vil være overraskende.

Gert Johan Kjelby

INGEN TVIL: Aktor Gert Johan Kjelby ba om 21 års fengsel, og blir overrasket om det kommer en anke fra motsatt side.

Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Den 19 år gamle osingen tok drapsdommen på 19 års fengsel svært tungt.

Det forteller forsvarer Rolf Knudsen til NRK.no etter at dommen ble lest opp i Nordhordland tingrett i dag.

Den unge mannen ble dømt for drap og voldtekt på Hilda Feste (98) 1. januar i år.

– Forberedte ham på dette

– Han er nå domfelt for disse grufulle handlingene, og retten har utmålt en streng straff. Vi har forberedt han på at det kunne gå slik, men likevel er det selvfølgelig forferdelig tungt for ham, sier Knudsen.

Da sluttprosedyrene i rettssaken ble gjennomført trakk forsvareren frem tiltaltes unge alder og umodenhet, og mente det burde være formildende omstendigheter. Det fikk han gehør for i dommen.

– Vi har fått gjennomslag for det, og det er gjort avslag på to år i straffen nettopp for dette, sier Knudsen.

I dommen omtales drapet på Feste som en av de verste straffesakene etter krigen med så ung gjerningsmann.

LES OGSÅ: Familien etter dommen: Vi får aldri tante Hilda tilbake

Rolf Knudsen i tingretten

UKLART OM ANKE: – Det er opp til klienten om han vil anke, sier forsvarer Rolf Knudsen.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Uvisst om 19-åringen vil anke

Forsvareren tok en kort samtale med klienten etter at dommen var forkynt, før han svarte på spørsmål fra pressen. 19-åringen har ikke bestemt seg for om han vil anke, og tok betenkningstid da dommeren spurte ham.

– Jeg går ikke ut med i dag hva vi vil råde klienten til. Nå vil vi la dette synke inn, og bruke tiden på å vurdere og gi ham råd. Men det er han som bestemmer om det skal ankes.

Fra tilhørerbenken så man ikke noen tydelig reaksjon hos tiltalte da dommen kom. Knudsen la merke til at han ble beveget.

– Han reagerte med litt endret ansiktsuttrykk, og syns det er tungt, noe han ga uttrykk for, sier Knudsen.

Blir overrasket av anke

Aktor Gert Johan Kjelby sier han vil bli overrasket om 19-åringen anker. Til det er bevisene mot ham altfor sterke, mener han.

– Det er vanskelig å si om det kommer noen anke fra dem. Men det er klart at med den beskrivelsen retten gir, med uttrykk som at det ikke er noen tvil, så vil en anke over skyldspørsmålet komme noe overraskende.

Aktor la ned påstand om 21 års fengsel, og skal snakke med Riksadvokaten om en eventuell anke.

– Retten har vektlagt hans unge alder i noe større grad enn det jeg har gjort. Samtidig er retten veldig tydelig på at lovens strengeste straff er utgangspunktet. Om avviket er så stort at det blir en anke, skal jeg se nærmere på og komme med en innstilling. Men jeg tar ikke noen stilling til det nå, sier han til NRK.no.

19-åringen har 14 dagers frist på seg til å bestemme om han vil anke.