Uvêr på fjellovergangar

Fv. 50 Hol-Aurland er open for trafikk, melder Statens vegvesen. Fleire fjellovergangar har vore stengde i natt på grunn av uvêr. Det er framleis kolonnekøyring på rv. 13 over Vikafjellet.