Utspørring om bilkjøp

En svensk bekjent av de tre brødrene stiller i retten med en tolk. Han solgte en bil til styrelederen kort tid før brannen ble påsatt. Aktor Magne Nyborg har mange spørsmål knyttet til salgsmeldingen for kjøpet og datoen for salget. Utspørringen har nå blitt avbrutt fordi tolken føler seg uegnet til å utføre oversettelsen.