Utsett rassikring og brubygging

Rassikring av fylkesveg 609 mellom Førde og Askvoll, samt bru over Esefjorden er teke ut frå fylkeskommunen sin økonomiplan for 2022–2025. I staden skal dei vurdere prosjekta i samband med Regional Transportplan til våren. – Vi er utruleg skuffa, seier Kurt Hafstad i aksjonsgruppa.