Utjamningsmandatet ikkje klart

Det er framleis høgst usikkert kva parti som får det fjerde mandatet i Sogn og Fjordane. Det er eit såkalla utjamningsmandat som blir delt ut til dei partia som kjem over sperregrensa. Klokka 23.28 er det Alfred Bjørlo (V) som ligg inne på den plassen.