Kraftig økning i utilgjengelighet – kan ikke rykke ut grunnet hviletid

BERGEN (NRK): Luftambulansen i Bergen var utilgjengelig mer enn tre ganger så ofte i 2018 som året før. – Man må stille seg spørsmål om man har for liten kapasitet.

Luftambulansen utilgjengelig

UTILGJENGELIG: Luftambulansen i Bergen er stadig oftere utilgjengelig grunnet hviletid.

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

I 2018 og 2019 har luftambulansen i Bergen hatt en stor økning i utilgjengelighet på grunn av hviletidsbestemmelser.

– I 2018 var luftambulansen utilgjengelig hele 35 ganger, mot elleve hendelser i 2017 og fem i 2016, sier Øyvind Østerås, leder for akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen.

Østerås har skrevet en doktorgradsavhandling om luftambulansen ved Universitetet i Bergen. Totalt har han sett på 42.500 luftambulanseoppdrag i Førde, Bergen og Stavanger, fra 2004 til og med 2013.

Før 2013 var det svært sjelden luftambulansen ikke kunne rykke på oppdrag på grunn av at de hadde flydd for mye. Men etter 2013 har dette skjedd hyppigere og hyppigere.

– Årsaken til denne økningen er ikke klarlagt. Noe av forklaringen er trolig at det er flere enn tidligere som beveger seg i fjellene og, i mange tilfeller, uten fysiske forutsetninger for dette, sier Østerås.

Øyvind Østerås, avdeling akuttmedisinsk avdeling, Helse Bergen

HAR FUNNET EN KRAFTIG ØKNING: Øyvind Østerås er leder for akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen. Han har skrevet en doktorgradsavhandling om luftambulansen ved Universitetet i Bergen.

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Tidkrevende å flytte pasienter mellom sykehus

En annen årsak kan ifølge ham være at ett av syv oppdrag er å flytte pasienter mellom sykehus.

– Dette skyldes at sykehusene er blitt mer spesialiserte de siste ti årene. Overføring mellom sykehus er krevende, og tar mellom to og tre timer. Oppdragene er med på å bruke av den tiden luftambulansen har til rådighet før man blir utmeldt på tid.

Luftambulansen følger Luftfartstilsynet sine hviletidsbestemmelser. Om man har flydd mer enn 14 timer i løpet av det siste døgnet, får man en pålagt en hviletid på åtte timer.

Under hviletiden kan ikke den ansatte varsles med alarm, med mindre det skjer en stor hendelse, langt utenom det som er vanlig oppdrag. Hovedregelen er at det må være et stort antall skadde.

I slike situasjoner kan luftambulansen varsles, så vurderer de ansatte selv om de er i stand til å fly på en trygg måte.

Luftambulansen i Bergen

MÅ HVILE: Luftambulansen følger Luftfartstilsynet sine hviletidsbestemmelser. Om man har flydd mer enn 14 timer i løpet av det siste døgnet, får man pålagt en hviletid på åtte timer.

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Velger de rette oppdragene

– Valgene av oppdrag man reiser ut på, ser ut til å være fornuftige. Luftambulansen rykker ut til de hardest skadde, eller til de mest syke når man er i en konflikt hvor man får flere oppdrag samtidig, og må velge.

Østerås sier det må gjøres en analyse for å finne ut om det er behov for flere luftambulanseressurser på Vestlandet.

Han mener en del av løsningen ville vært å ha et dedikert overføringshelikopter for å forflytte pasienter mellom sykehus.

– Det at flere tjenester oftere blir utmeldt grunnet hviletidsbestemmelser, gjør at man må stille seg spørsmål om man har for liten kapasitet i luftambulansetjenesten.