Planlegger 1500 nye boliger i Bergen havn

Bergen (NRK): Slik kan Skoltegrunnskaien se ut dersom private utbyggere får gehør hos grunneiere og politikere: Boliger for 5000 bergensere, kafeer, restauranter og nytt operahus.

SLIK KAN DET BLI: Innseilingen til Bergen med nye Skolten Havn i forgrunnen, slik utbyggerne ser for seg at området kan se ut i fremtiden. – Dette skal bli en ny bydel i Bergen bestående av bolig, næring og kultur som gir en helt ny opplevelse av byen, sier utbygger Erik Tønjum til NRK. (Foto: Maestro Media AS)

Prosjektet heter Skolten Havn, en ambisiøs plan som vil kunne endre bybildet og innseilingen til Vågen.

Målet er å kombinere boligbygging med næring og kultur slik man blant annet har gjort på Tjuvholmen i Oslo.

– Dette skal bli en ny bydel i Bergen bestående av bolig, næring og kultur som gir en helt ny opplevelse av byen, sier leder av innsatsgruppen for Skolten Havn Erik Tønjum til NRK.

Her er fakta om Skolten Havn:

  • Bygging av 1000 til 1500 nye boliger.
  • Vil romme kafeer, restauranter og næringsbygg.
  • Moderne museum og nytt kulturhus på linje med Operahuset i Oslo.
  • Skal være et åpent byrom for hele Bergens befolkning med gågate, brygger og badeplass.
  • Utbyggerne er villige til å betale 1,5 milliarder kroner for tomtearealet.
  • Parken på Bergenhus festning skal bli naturlig knyttet til Skolten.

I tillegg til Tønjum består innsatsgruppen av Arvid Bjerkestrand og Morten Nedreås i En til En Arktitekter.

Utbygging av Bergen havn

VIDEO-DEMO: Den nye bydelen sett fra bysiden. Slik argumenterer utbyggerne for at Skolten bør bygges ut.

Dette kan fort bli en ny, fantastisk modernisering av et relativt lite område av sentrum.

Dag Skansen, Høyre

– Svært og visjonært

Sentrale bystyrepolitikere gir tommelen opp for ideen om å bygge ut ytre Bergen havn, som har stått nærmes urørt de siste 50 årene.

– Jeg ble presentert planene i mai-juni og synes det er en spennende idé. Det er bra at folk har visjoner for utviklingen av Bergen. Fra et slikt ståsted er det et interessant prosjekt, sier Geir Dale (Ap), fraksjonsleder i komité for miljø og byutvikling.

– Det er åpenbart en lang vei frem. Dette er svært og visjonært, og en ideskisse som nå skal behandles i kommuneplanens arealdel. Vi er positive til å se videre på dette, sier Dale til NRK.

Skolten Havn politiker Geir Dahle Ap

INTERESSANT: Geir Dale fra Arbeiderpartiet sitter i bystyrets næringskomité og synes planene høres interessante ut. Her står han på Bergenhus festning, med Skolten i bakgrunnen.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Dag Skansen er gruppeleder for Høyre i bystyret og leder for komite for miljø og byutvikling.

– Spenstige visjoner og planer! Dette kan fort bli en ny, fantastisk modernisering av et relativt lite område av sentrum, sier Skansen.

Dag Skansen, gruppeleder Bergen Høyre

ENTUSIASTISK: Dag Skansen, gruppeleder for Bergen Høyre, her med Bontelabo i bakgrunnen.

Foto: Mette Anthun / NRK

Dette må på plass

Bruken av dagens Skoltegrunnskai må endres for å kunne realisere prosjektet, som fortsatt ligger mange år frem i tid.

Dette må på plass:

  • Cruisebåtene må flyttes til Dokkeskjærskaien på vestsiden av Nordnes.
  • Containerhavnen på Dokken må vekk fra sentrum, slik det allerede foreligger planer om.
  • Havnearealet utvides gjennom utfylling i Vågen.

Utbyggerne er ikke bare avhengig av politikernes velvilje, men også av støtte fra en rekke aktører, fra grunneiere og velforeninger til byplanleggere og byantikvaren.

De fire grunneierne av Skolten er Havnevesenet, G.C. Rieber, Forsvarsbygg og Bergen kommune.

Skolten Havn planer sett fra Byfjorden

SKISSEN: Bruken av dagens Skoltegrunnskai må endres for å kunne realisere prosjektet, som fortsatt ligger mange år frem i tid.

Foto: Maestro Media/Illustrasjon