Ustaoset

En språklig utfordring...

Ustaoset er stasjon på Bergensbanen - øst for Haugastøl, i Hol kommune.

Det siste leddet - "-oset" henspiller på utløpet av Ustevatn. Førsteleddet "Ust-" finner vi i flere navn i området - Ustevatn, Ustedalen, Ustetinden m.fl. Det kan ha sammenheng med et gammelt høytysk ord "Unst", som betyr "gunst", "velvilje", og det norrøne "ast" eller "ost" (lang å-lyd), som betyr "kjærlighet" eller noe som verner vassdraget eller vannet.

En annen tolkning - den mest sannsynlige, mener professor Gunnstein Akselberg - går på at "Ust-" har sammenheng med en germansk rot "us", som betyr "å brenne". I så fall er det elven en har tenkt på - den rykende, hastende eller larmende elven. Men det kan også henspille på vatnet og at det går så høye bølger at det "ryker" av det.