Hopp til innhold

Uskyldige fanger får lavere erstatning

Advokatforeningen er kritisk til at stadig flere norske fanger blir sittende lenge i fengsel uten dom. Samtidig synker erstatningsbeløpene.

Ila fengsel

DYRE DØGN: I fjor ble det utbetalt 13,4 millioner kroner i erstatning til personer som satt urettmessig fengslet i Norge. Dette bildet er fra Ila fengsel.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

De siste seks årene har antall varetektsdøgn økt med 50 prosent. Stadig flere fanger søker om erstatning etter strafforfølgning, likevel har erstatningssummene gått ned de siste fem årene.

  • I fjor ble det utbetalt 13,4 millioner kroner i erstatning til personer etter straffeforfølging. Statens sivilrettsforvaltning behandlet 801 saker i 2014.
  • Tallet for 2010 var henholdsvis 791 saker og 30,6 millioner kroner i erstatningsutbetaling.

Bruken av varetekt under etterforskning er stadig økende, hvilket innebærer at personer i stadig økende grad, uten dom, blir plassert i fengsel.

Marius O. Dietrichson, Advokatforeningen
Marius Dietrichson

OPPGITT: Marius O. Dietrichson er leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen og kritisk til utviklingen. Bildet er tatt under et fengslingsmøte i Oslo tingrett i november.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Advokatene reagerer

– Stadig flere krever erstatning, samtidig som vi vet at den samlede utbetalingen går ned. Dette er blitt billigere for staten med årene, sier Marius O. Dietrichson til NRK.

Han er leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, som har engasjert seg i spørsmålet og som er kritiske til utviklingen.

– Hva tror dere er årsaken til at stadig flere krever erstatning?

– Det er nok fordi ordningen har blitt mer kjent i befolkningen, og det er bra. Men bruken av varetekt under etterforskning er dessverre økende, hvilket innebærer at personer i stadig økende grad, uten dom, blir plassert i fengsel, sier Dietrichson.

Her er erstatningssatsene:

  • Hovedregelen er 400 kroner for hvert døgn i varetektscelle.
  • Sitter du isolert, er standardsatsen 500 kroner per døgn.
Etterforskar dødsfall i politiarresten i Bergen

KOSTBARE FEIL: Dersom politiet feilaktig setter deg i varetekt har du rett på flere hundre kroner døgnet i erstatning. Dette er en varetektscelle på politihuset i Bergen.

Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Satt 14 måneder i fengsel

I begynnelsen av desember falt dommen i saksedrapet i Bergen, der en 46-åring fra Litauen ble frikjent etter 14 måneder i varetektsfengsel. Mannen kan nå, ifølge BT, få utbetalt nærmere 200.000 kroner i erstatning. I tillegg kommer tapt arbeidsfortjeneste.

Advokatforeningen viser til at utbetalingene siden 2010 er mer enn halvert.

– Risikoen for politiets feilgrep er i dag, i større grad enn tidligere, lagt på skadelidte, altså den som urettmessig har vært satt under strafforfølgning. Utviklingen er et problem i forhold til prinsippet om at enhver skal anses uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier talsmannen for Forsvarergruppen.

Amnesty International mener Norge fortsatt har en vei å gå når det gjelder å ivareta fangers rettigheter.

– De altfor lange varetektsoppholdene har blitt kritisert i mange år. Nå har man prøvd å plassere noen fanger i Nederland, som kanskje har hjulpet noe. Mitt inntrykk er at myndighetene er oppmerksomme og prøver å løse saken, sier Jon Trana i Amnesty.

LES OGSÅ: Dømt til fengsel i 12 år for saksedrap

LES OGSÅ: Feilaktig dømt mann (48) får millionerstatning

– Erstatningene vil variere

Kristina Kjeverud, avdelingsdirektør i erstatningsavdelingen i Statens sivilrettsforvaltning, bekrefter at erstatningsbeløpene varierer fra år til år.

– Dette skyldes først og fremst at de kravene som innkommer er meget varierende. Noen har sitt utspring i kort opphold i politiarrest, mens andre relaterer seg til mer langvarige krenkelser, sier hun til NRK.

– I hvilke saker opplever man de høyeste utbetalingene?

– Saker hvor kravstiller er frifunnet etter gjenåpning, og hvor personen har utholdt soning, vil ofte føre til en høy utbetaling, sier Kjeverud.

Sivilretten har ikke de endelige utbetalingstallene blir for 2015, som først vil foreligge i februar neste år.

LES OGSÅ: Peker ut ny mulig drapsmann i Birgitte Tengs-saken