UP har flyttet flere patruljer fra øst vil vest

STORD (NRK): Bilister på Vestlandet må være forberedt på hyppigere kontroller. Færre ulykker på Sør- og Østlandet gjør at Utrykningspolitiet har flyttet stillinger vestover.

UP-betjent

NY KONTROLL: UP-betjent Kjetil Hauge venter på neste fartssynder i Sunnhordland.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

Utrykningspolitiet har denne høsten kuttet stillinger på Østlandet og på Sørlandet til fordel for Vestlandet. Totalt er 18 betjenter fordelt på ni patruljer nå plass og ute på vestlandsveiene.

Etter utbedringene av E18 på Øst- og Sørlandet, har dødstallene der gått ned. Det har ført til at UP har flyttet tilstedeværelsen sin over fjellet til Vestlandet i stedet.

Nå vil politiet satse mer blant annet langs hovedferdselsårene E39, E16 og E134.

– Ulykkesbildet ser helt annerledes ut i vest. Derfor har det vært en omfordeling av interne ressurser. Vestlandet, som har hatt en stor underdekning, har blitt forfordelt når det gjelder nye ressurser, forteller distriktsleder for UP på Vestlandet, Terje Oksnes.

Vil få ned ulykkene i vest

UPs mål med å flytte stillinger, er å få ned de mange ulykkene på vestlandsveiene.

Den nye UP-patruljen på Stord har allerede tatt flere fartssyndere.

– Vi har tatt noen førerkort. Vi tok for eksempel et i 60-sonen på Valestrand. Der kom det en i over 90 km/t, og da er det ikke noen bønn, sier UP-betjent Nils Henrik Sjo Nodland.

En av de første som ble tatt, var en stresset far i Sunnhordland. Med tre barn bilen raste han av gårde mot Haugesund.

– Han var uoppmerksom, og da er det lett for å kjøre for fort.

UP-betjent

LETT: – Det er lett for å kjøre for fort når man er uoppmerksom, sier Nils Henrik Sjo Nodland.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

Nils Henrik Sjo Nodland og kollega Kjetil Hauge utgjør Utrykningspolitiets nye patrulje på Stord. I vel en måned har de vært sammen på veiene på jakt etter litt for raske bilister, bilister påvirket av rus eller bilister med aggressiv kjøring.

– Nesten uten unntak har vi fått positive reaksjoner. Om folk får seg et forenklet forelegg eller et gebyr for en eller annen overtredelse, så er de stort sett blide uansett, forteller Hauge.

Målet er færre ulykker

I en busslomme på E39 ved Mehammer på Stord står UP-betjent Kjetil Hauge og måler farten på nordgående trafikk.

– Det var rolig i dag, sier han.

UP-patrulje

PATRULJE 320: Betjentene Kjetil Hauge og Nils Henrik Sjo Nodlands mål er å dukke opp når som helst og hvor som helst.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

– Vi ønsker å vise at vi kan stå hvor som helst og når som helst. Slik at folk ikke klarer å gjøre seg opp en mening om hvor de kan kjøre fort, sier Nils Henrik Sjo Nodland.

Når det er rolig får de to betjentene tid til andre kontroller også, som å stoppe biler som mangler lys.

UPs siste nye vestlandspatrulje var på plass i Sogn og Fjordane i forrige uke. Med alle ni på plass, har UP-sjefen i vest et klart mål.

– Vi har bare ett mål: færre skadde og drepte. Det er målet i det fjerne hele tiden, sier Terje Oksnes.