Hopp til innhold

Universitetsansatte med klimaopprop: Vil halvere antall flyreiser

UNIVERSITETET I BERGEN (NRK): I fjor fløy UiO-ansatte 80 ganger tur/retur månen. Nå stiller de og UiB-ansatte tøffe klimakrav til ledelsen.

Helge Drange

– UNIVERSITETENE HAR ANSVAR: Klimaforsker ved Bjerknessenteret og UiB, Helge Drange, mener universitetene må vise vei.

Foto: Mikal Olsen Lerøen / NRK

CO₂ i atmosfæren
424 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

Vitenskapelig og administrativt ansatte ved to av Norges største universiteter stiller nå klimakrav til ledelsen. Målet er å halvere universitetenes klimagassutslipp knyttet til flyreiser innen 2025.

– Universitetet kan ikke bare lukke øynene, sier Helge Drange, professor og klimaforsker ved Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen (UiB).

Han mener universitetene har et spesielt ansvar for å vise vei.

– Det har stor betydning om studentene kommer fra en institusjon som tar klimautfordringene på alvor. Da kan de videreføre dette til sine fremtidige arbeidsplasser.

SAS-fly på Gardermoen

VIL KUTTE I FLYREISER: De ansatte ønsker at universitetene skal halvere klimagassutslipp knyttet til flyreiser innen 2025.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Rektor lover kutt

Ansatte ved Universitetet i Oslo (UiO) og UiB har nå lansert opprop mot halvering av klimagassutslipp fra flyreiser. Totalt har over 700 personer signert oppropene, som er omtalt i Forskerforum og På Høyden.

Drange står i spissen for aksjonen i Bergen. Han sier de vil påvirke universitetsledelsen til å gjennomføre mer drastiske klimatiltak.

– Vi kan alle være mer bevisste på hva vi gjør. Vi trenger ikke fly til så mange til møter. Noen ganger kan vi ta toget eller ha videokonferanser.

Temaet skal opp for UiB-styret april.

– Jeg er bekymret for klimautviklingen, og UiB har i dag et klimafotavtrykk som er altfor stort til at det kan forsvares, mener Drange.

UiB-rektor Dag Rune Olsen lover reduksjon i flyreisene, og mener en halvering innen 2025 kan være realistisk.

– Vi kommer til å legge frem en plan hvor vi foreslår 10-15 prosents reduksjon i flyreisene hvert år fremover, sier Olsen.

Rektor ved UiB - Dag Rune Olsen

FLYR MYE: Rektor Dag Rune Olsen ved UiB flyr mye i forbindelse med jobben, men lover at det skal bli mindre.

Foto: Mikal Olsen Lerøen / NRK

– Det er nærmest påkrevd å fly

Ved UiO står Kjerstin Aukrust, førsteamanuensis i fransk litteratur og områdestudier, i spiss for oppropet.

– Da den siste FN-rapporten kom i fjor høst, fikk jeg en aha-opplevelse. Jeg ble plutselig bevisst på hvor mye man flyr som akademiker, og hvor mye det nærmest er påkrevd å fly.

Kjerstin Aukrust

STARTET UNDERSKRIFTSKAMPANJE: Kjerstin Aukrust var initiativtaker ved UiO.

Foto: UiO

Aukrust sier hun ble svimmel av å tenke på hvor stort CO₂-avtrykk universitetet etterlater seg, og at ingen på universitetet snakker om det.

Ifølge tall initiativtakerne har fått fra UiO, fløy UiO-ansatte 62,2 millioner kilometer i 2018. Dette tilsvarer 80 ganger tur/retur månen, og er det høyeste tallet for et år noensinne.

– Det snakkes mye om kostnader for universitetet, men det snakkes aldri om hvor mye det koster kloden, ifølge Aukrust.

Foreslår CO₂-kvote per institutt

Initiativtakerne hadde i januar møte med UiO-rektor Svein Stølen. Der la de frem en rekke forslag til tiltak, blant annet:

  • At det skal bli lettere for ansatte å ta tog.
  • Premiere togreiser med driftsmidler.
  • Massiv satsing på videokonferanser.
  • Hvert institutt får en egen CO₂-kvote til gjesteforelesere og forskere.
  • Bedre rapportering av de ansattes flyreiser og klimaregnskapet til hver ansatt.

– Vi sier ikke at man skal slutte å fly, eller at alle må kutte like mye. Men vi må gjøre noe for å få ned mengden CO₂ vi slipper ut hvert år, sier Aukrust.