Universitetet svikter lufttiltak

Mens Bergen kommune har innført kraftige restriksjoner på parkeringsplasser i sentrum, tviholder Universitetet i Bergen på fri bruk av sine.

Naturhistorisk museum

Universitetet har mer enn 700 parkeringsplasser i og rundt Bergen sentrum.

Foto: UiB

Det er Universitetets egen nettavis På Høyden som melder dette.

Nøyer seg med oppfordring

Universitetet disponerer mer enn 700 parkeringsplasser i sentrum og på Haukeland. Disse er tilgjengelige for ansatte og studenter med nødvendig parkeringstillatelse.

– Vi har gått ut med en oppfordring om å la bilen stå. Det har ikke vært diskutert å stenge parkeringsplassene, sier økonomidirektør Kjell Bernstrøm ved Universitet.

Kommersielle aktører følger opp

Bergen kommune har bestemt seg for å redusere kapasiteten i sine store parkeringsanlegg i sentrum med 50 prosent. Dette gjelder både i Klostergarasjen og Bygarasjen. En del private parkeringsaktører har fulgt opp.

Parallelet med at Universitetet nekter å stenge eller redusere kapasiteten på sine anlegg, viser en undersøkelse at svært mange av de ansatte bruker bil til og fra jobb.

Få bruker buss

En undersøkelse fra mai 2009, gjengitt i På Høyden, viser at hele 31,6 prosent av de ansatte bruker bilen.

Til sammenligning oppga 22,4 prosent at de benyttet buss.